maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen ökar - men mindre

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade under mars enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan mars 2021 och mars 2022, ökade Byggstartsindikatorn med 8 procent. Det var den lägsta årliga ökningstakten sedan sommaren 2020.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggbranschens hjul och band snurrar fortfarande, men det ökar långsammar nu när det gäller byggstarter och det mesta pekar på en inbromsning. Foto: Ryno Quantz

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.

Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader borträknat anläggningar och infrastruktur, steg under mars med 0,7 procent, lägre än förra månadens 1,0 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 8,2 procent, också det lägre än förra månaden.

-Byggstarterna ökade även under mars, enligt Byggstartsindikatorn. Men ökningstakten har avtagit. Antalet pågående projekteringar tyder visserligen på att byggandet kommer att fortsätta öka men osäkerheten kring konjunktureffekterna av kriget i Ukraina, de stigande räntorna och högre materialkostnader talar för att det kommer en inbromsning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Men bostadsbyggandet ökade även i mars.

-Bostadsbyggandet fortsätter öka, till stor del är det dock kostnadsökningarna som driver snarare än byggvolymen. Antalet pågående bostadsprojekteringar har ökat snabbt den senaste tiden och stigande bostadspriser driver på. Men å andra sidan finns det flera faktorer, som en begynnande konjunkturdämpning och högre räntor, som kan tänkas hålla tillbaka bostadsbyggandet framöver, säger Tor Borg.

Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax över 60 000 bostäder under 2022, enligt Byggfakta.

Text:

Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram. Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer