maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen rejält pessimistik inför nästa år

Konjunkturinstitutets Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk i oktober, från 105,3 till 103,1. Anställningsplanerna blev mer pessimistiska och pekar på en minskning av personalstyrkan kommande tre månader. På ett år sikt är byggföretagen lika pessimistiska som under 90-talets byggkris.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggbranschen förväntar sig att nästa år blir rejält tufft, enligt Konjunkturinstitutets senaste indikator. Foto: Ryno Quantz

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har minskat marginellt de senaste tre månaderna. Förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt är något mer pessimistiska jämfört med i september. Det är främst företag bland husbyggarna som tror på ett minskat byggande. Gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt är både husbyggarna och anläggningsbyggarna historiskt pessimistiska. Företagen har sammantaget inte varit så negativa om byggutsikterna på ett års sikt sedan byggkrisen 1992.

Antalet anställda uppges ha ökat de senaste tre månaderna men byggföretagen förväntar sig däremot en minskad personalstyrka under de kommande tre månaderna. Liksom i september är otillräcklig efterfrågan det som flest företag uppger som svar på vad som begränsar byggandet. Den näst vanligaste faktorn som begränsar byggandet är brist på material och/eller utrustning.

Anbudspriserna uppges ha ökat, men det är färre företag som uppger att priserna har ökat än i september. Även förväntningarna på anbudspriserna har fallit tillbaka och byggföretagen tror för första gången sedan mars 2021 på minskade anbudspriser kommande tre månader.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer