maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen sågar regeringens budget

Regeringens höstbudget kommer inte vända krisen i bostadsbyggandet. – Byggföretagen välkomnar ett höjt ROT-avdrag men reformen har ingen som helst effekt när det kommer till att bygga fler bostäder här och nu, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggbrans

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article -Vi upplever att regeringen har hörsammat oron över situationen som hela samhällsbyggnadssektorn befinner sig i - inte minst när det gäller bostadsbyggandet. Med det sagt behövs fler reformer än vad höstbudgeten innehåller, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förmågan att finansiera nybyggnation av bostäder är inte längre tillräcklig. Stigande räntor gör det både dyrare att bygga och svårare för bostadsköpare att låna.

- Om regeringen vill hålla uppe efterfrågan på nybyggnation av lägenheter och småhus behöver man först och främst slopa 2018 års skärpta amorteringskrav, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggnadsarbetareförbundet är inte heller nådiga:

– Att inte genomföra en enda åtgärd för att öka antalet byggstarter i närtid, samtidigt som branschen står inför sin största kris på decennier. Det är under all kritik. Jag kritiserade ”satsningen” när den presenterades men hoppades ändå in i det sista att regeringen skulle ha något ytterligare att komma med. Nu kan vi

Regeringen satsning på 300 miljoner kronor per år för att möta underhållsskulden på landets statliga vägar och 100 miljoner extra för de enskilda vägarna gillar branschen, men det anses inte finnas någon plan bakom regeringens långsiktiga planering för infrastruktur i Sverige.

Byggföretagen lyfte i våras fram behovet av en kriskommission och medverkade även i branschens krissamtal med regeringen i början av juni.

-Vi upplever att regeringen har hörsammat oron över situationen som hela samhällsbyggnadssektorn befinner sig i - inte minst när det gäller bostadsbyggandet. Med det sagt behövs fler reformer än vad höstbudgeten innehåller, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggnads ordförande Johan Lindholm jämförde tidigare regeringens budgetnyheter kopplade till bygg- och bostadssektorn med ”kortbyxor och flipflops”.

– Nu måste hela branschen ryta ifrån. Vi ser att antalet uppsägningar ökar i dramatisk takt och om inget görs riskerar byggbranschen att dräneras på kompetens. Det kommer vålla stora problem den dagen konjunkturen vänder och vi måste bygga i kapp det vi missat. Nu måste hela branschen kroka arm och få regeringen att inse sitt ansvar, säger Byggnads Johan Lindholm.

Byggnads kräver att staten tar ett större ansvar för bostadspolitiken.

Idag presenterade regeringen sin budget för 2023. Hyresgästföreningen ser en budget där det saknas krisinsikt och satsningar för att få Sverige ur bygg- och bostadskrisen. Tre miljoner hyresgäster får också stå tillbaka för mer ROT-avdrag till villor och bostadsrätter. Hyresgästföreningen är positiv till den förlängda höjningen av bostadsbidraget men det räcker inte för att få bukt med de stora utmaningar bostadsmarknaden står inför.

Hyresgästföreningens gillar inte heller budgeten:

- Vi är besvikna. För det första verkar ju regeringen glömt bort tre miljoner hyresgäster i årets budget. Mer pengar till det ägda boendet medan hyresgästerna får stå tillbaka. Vi ser inga åtgärder för att stärka upp hyresgästernas tuffa ekonomiska situation men heller inga åtgärder för att mildra den allvarliga bygg- och bostadskrisen vi befinner oss i. Jag tycker väljarna ska kunna förvänta sig en större krisinsikt i de svåra tider som råder, säger Marie Linder, förbundsordförande

Hyresgästföreningen och bostadsmarknadens aktörer har under långt tid uttryckt oro över den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet, och efterlyst kraftfulla åtgärder för att få fart på byggandet. Detta gav aktörerna även uttryck för vid det rundabordssamtal som bostadsministern bjöd in till i våras. Trots det finns inga åtgärder i höstens budget för att råda bot på situationen på bostadsmarknaden.

- Jag är djupt oroad över bostadssituationen, och byggkrisen är ett faktum. I år störtdyker byggandet och det ser ännu mörkare ut framåt. Bostadsbristen kommer att förvärras och den ekonomiska krisen kommer fördjupas när regeringen passivt ser på. Både vi hyresgäster och övrig bransch har länge efterfrågat stimulanser med verklig effekt på bostadsbyggandet, som förmånliga bygglån och investeringsstöd. Ett utökat ROT-avdrag ger inga nya byggkranar i skyn, säger Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen.

Installationsföretagen är lite mer positiva i sina reaktioner:

- Det är positivt att regeringen stärker yrkeshögskolan och yrkesvux i budgeten. Inom installationsbranschen saknar vi 28 000 installatörer inom el och VVS. Att fler utbildningar kan starta är viktigt för att förbättra kompetensförsörjningen och i förlängningen möjliggöra samhällets energiomställning, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

- Vi välkomnar även det utbyggda rotavdraget som gör det möjligt för fler hushåll

Trä- och Möbelföretagen, TMF, välkomnar regeringens budgetsatsningar på bostadsbyggandet, minskad regelbörda och yrkesutbildningar, men saknar ordentliga insatser för att mildra byggkrisen som redan riskerar att ta med sig allt fler branscher i raset.

- Det här räcker inte. Regeringen måste leverera på den reformsatsning man aviserade när man tillträdde - i synnerhet nu givet det allvarliga läget”, säger David Johnsson, vd på TMF.

Svensk Betong tycker att det är för lite som presenteras i budgeten som branschen behöver.

- Vi uppmanar regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Text: Micael Appelgren

Såhär tycker ME:

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag i höstbudgeten 2023 om att behålla och förstärka Klimatklivet med 4 miljarder kronor. ME ser även positivt på marknadsintroduktionsstödet vars syfte är att underlätta övergången till elektrifierade tunga fordon och arbetsmaskiner.

Maskinentreprenörerna välkomnar också sänkt reduktionsplikt som en kortsiktigt lämplig åtgärd för att motverka de höga drivmedelsprisernas negativa effekter, för såväl entreprenadbranschen som för samhället. En lägre reduktionsplikt kan frigöra rena biodrivmedel (HVO100) till entreprenad-, rederi- och flygbranschen som kommer ta längre tid att elektrifiera, och vilkas enda möjlighet att på kort sikt bidra till klimatomställningen är att använda biodrivmedel.

Maskinentreprenörerna välkomnar även satsning på utökat vägunderhåll med 300 miljoner på statliga och 100 miljoner på enskilda vägar. ME efterlyser dock en långsiktig plan från regeringen hur den avser att minska och undanröja underhållsskulden i transportinfrastrukturen. För att lyckas med den gröna omställningen krävs en robust, väl underhållen infrastruktur. Här måste regeringen göra mer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer