maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggbranschen ska bli snabbare på klimatbollen

Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen. - Ny lagstiftning och pågående energikris har ökat incitamenten för klimatomställning. Nu behöver branschen skruva upp tempot, säger Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Ny lagstiftning och pågående energikris har ökat incitamenten för klimatomställning. Nu behöver branschen skruva upp tempot, säger Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen/Pressbild

Arbetet med att uppgradera färdplanen pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter, identifiera hinder och definiera åtaganden är färdplanen branschens egen beskrivning av resan mot nettonollutsläpp.

- Det vi trodde var möjligt 2018 är nu testat och utvärderat. I dag vet vi att vi i branschen kan halvera utsläppen med befintliga material och befintlig teknik och till en rimlig kostnad, säger Åsa Lindell.

Färdplanen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna och Trafikverket.

- I ett bistert konjunkturläge måste vi orka hålla i klimatfrågorna. Det kräver både att branschen fortsätter driva på i frågan och rätt förutsättningar från politiken, säger Åsa Lindell.

- I en utmanande ekonomisk tid måste vi fortsätta att prioritera klimatfrågorna. Det är nödvändigt med en klok politik som främjar innovation, har höga ambitioner och premierar miljövänliga lösningar, för att säkerställa en hållbar utveckling, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen tillsammans med 21 andra branscher tagit fram färdplaner som visar hur konkurrenskraften kan stärkas genom att bli fossilfria.

När reduktionsplikten för diesel dras ner nästa år rubbas de tidigare planerna och för att lyckas nå de uppsatta målen krävs fokus på andra områden för att kompensera. Grönt stål och fossilfri cement är exempel på områden som behöver fungera.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer