maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschen vill att regeringen får fart på marknaden

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger enligt Konjunkturinsitutet att byggandet minskar, men som tidigare är det bostadsbyggandet som sackar efter.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Konjunkturen i byggbranschen behöver hjälp av regerigen och nya reformer, menar parterna i byggbranschen. ME anser att det är hög tid att sätta igång med underhåll av vägnät och annan infrastruktur för att branschen inte ska krympa. Foto: ME

Husbyggarna uppger i större utsträckning än anläggningsbyggarna enligt Konjunkturinstitutet att byggandet har minskat. Samtidigt förväntar sig byggföretagen i lägre utsträckning än i februari att byggandet kommer att minska de kommande tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet skiljer sig åt mellan branscherna, då anläggningsbyggarna förväntar sig ett ökat byggande de kommande tre månaderna.

Orderstocken rapporteras ha minskat de senaste tre månaderna och företagen uppger sammantaget att orderstocken är för liten. Orderstocken förväntas fortsätta att minska de kommande tre månaderna. Det här framgår av Konjunkturinstitutets senaste rapport.

Anställningsplanerna pekar på fortsatt minskning av personalstyrkan. Två av tre företag uppger att otillräcklig efterfrågan är ett hinder för ett ökat byggande, medan ett av tre företag uppger att finansiella restriktioner är ett hinder. Fler företag förväntar sig att anbudspriserna kommer att minska de kommande tre månaderna, än som förväntar sig att de kommer att öka.

Byggföretagen kom i dagarna med sin konjunkturrapport. Där konstateras att förväntade räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet som då kan öka marginellt under 2025.

- Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Man kan säga att det går i snigeltakt åt rätt håll - men inte mer. Anläggare klarar sig dock bättre.

- Tvärniten i bostadsbyggandet har gjort att vi tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Det krävs fortfarande politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

När det kommer till byggnationen av lokaler och anläggningar är läget ljusare än för bostäder. Byggföretagen prognostiserar att bygginvesteringarna i lokaler och anläggningar ökar med drygt fem procent, från 404 miljarder kronor 2023 till 424 miljarder 2025. Den gröna omställningen driver investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av mer kapacitet för person- och godstrafik gynnar investeringarna i järnväg.

Det låga bostadsbyggandet gör dock att sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen utvecklas negativt under prognosperioden. Antalet sysselsatta förväntas minska med 4 000 personer, från 381 600 under 2023 till 377 600 under 2025. Här finns också en risk att det inte fylls på med svensk byggarbetskraft när det vänder. Det är något som fackföreningen Byggnads berfarar. Både Byggföretagen och Byggnads träffade nyligen regeringen för att förklara det allvarliga läget när det gäller kompetensförsörningen efter lågkonjunkturen. Byggpersonal som sägs upp nu kanske inte kommer tillbaka när det vänder utan har lämnat branschen för andra jobb.

- Varselsiffrorna är de högsta sedan finanskrisen. Samtidigt har samhällsbygget inte råd att tappa för många viktiga medarbetare. Branschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Därför behövs exempelvis stöd till korttidspermitteringar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Maskinentreprenörerna (ME) har också kommenterat Byggföretagens konjunkturrapport. Även om räntesänkningar på sikt kommer underlätta för byggbranschen krävs det åtgärder här och nu, menar ME. "Det är därför dags att sätta skopan i marken redan under 2024 så bygg- och anläggningsbranschen kan ta sig an försummat underhåll av landets infrastruktur", rapporterar ME i ett pressmeddelande.

– Varken underhållet av infrastrukturen eller bygg- och anläggningsbranschen kan vänta ut dagens kris. Nu gäller det att börja beta av landets stora infrastrukturskuld, undvika att bygg- och anläggningsbranschen krymper, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson i en kommentar till Byggföretagens nya konjunkturprognos.

– En växande bygg- och entreprenadbransch är en förutsättning för att förverkliga Sveriges framtidsutmaningar. Det debatteras för tok för lite hur branschen ska kunna växa så ett minimum är att regeringen gör vad den kan för att den i alla fall inte ska minska.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer