maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggbranschen vinner flest LOU-kontrakt

Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020. Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Men flest kontrakt vinner byggbranschen.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty. Foto: Ryno Quantz

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. År 2021 annonserades över 18 000 upphandlingar. Siffrorna kommer från Upphandlingsmyndigheten.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Trots det ökande intresset lämnas det i 40 procent av upphandlingarna bara 1 eller 2 anbud. I knappt var tionde upphandling lämnas däremot över 10 anbud.

Stora företag lämnar vanligen fler anbud än små och medelstora och tilldelas därför fler kontrakt i genomsnitt. Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var de anbudsgivare med flest kontrakterade anbud 2021.

– De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty.

Att stora företag vinner fler kontrakt per företag innebär inte att mindre företag inte har något att hämta i upphandlingar. Ett av tre anbud leder till kontrakt. Små och medelstora företag stod tillsammans för 68 procent av anbuden som ledde till ett kontrakt 2021.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer