maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggbranschens ekonomi står pall trots allt

Konjunkturbarometern har kommit med sin Barometerindikator. Byggbranschen överraskar med ett starkare stämningsläge än normalt, även om anläggningsjobben backar något.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggbranschen dras med högre kostnader och rekryteringsproblem. Men än så länger rullar hjulen förvånandsvärt bra. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste barometer. Foto: Ryno Quantz

Konjunkturinstitutets barometerindikator backade något i april, från 110,3 till 109,5. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln föll tillbaka medan övriga sektorer ökade något. Trots den rådande osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i näringslivet mycket starkt, rapporterar Konjunkturinstitutet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,3 enheter men är trots nedgången kvar på en ovanligt hög nivå. Utvecklingen i april förklaras framför allt av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i april med 1,2 enheter, från 107,0 till 108,2. Det var nulägesomdömet om orderstocken som förklarade uppgången, medan bidraget från förväntningarna på antalet anställda i stället föll något. Husbyggarna var över lag något mer optimistiska i april jämfört med mars, medan anläggningsbyggarna i stället var något mindre optimistiska i april.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har varit ungefär oförändrat de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig i något högre utsträckning än i mars att byggandet kommer att öka de kommande tre månaderna.

En betydligt större andel av företagen anger i april, jämfört med i mars, att anbudspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Även när det gäller förväntningarna på de kommande tre månadernas anbudspriser är det en större andel företag som anger ökade anbudspriser i april, jämfört med i mars. Företagen uppger i ungefär samma utsträckning som i mars att orderstocken har ökat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock är i stort sett oförändrade. Orderstocken rapporteras starkare än i mars.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna visar på förväntade nyanställningar de kommande tre månaderna. En mindre andel företag än i mars uppger att arbetskraft är en begränsande faktor i byggandet, medan vart tredje företag uppger att brist på material och utrustning är en begränsande faktor. Företagen är betydligt mer pessimistiska än i januari gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Text:

Konjunkturinstitutets barometer

Företagsbarometern frågar cirka 5 800 företag varje månad om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden. Fyra gånger om året görs en kvartalsbarometer med fler frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer