maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Byggbranschens ekonomi står pall trots allt

Foto: ME

Lästid

0 min
Det går något utför med anläggningsjobben, men räknas husbyggnad in steg konjunkturinstitutets barometer något i senaste mätningen.
Det går något utför med anläggningsjobben, men räknas husbyggnad in steg konjunkturinstitutets barometer något i senaste mätningen.
Dela

Konjunkturbarometern har kommit med sin Barometerindikator. Byggbranschen överraskar med ett starkare stämningsläge än normalt, även om anläggningsjobben backar något.

Konjunkturinstitutets barometerindikator backade något i april, från 110,3 till 109,5. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln föll tillbaka medan övriga sektorer ökade något. Trots den rådande osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i näringslivet mycket starkt, rapporterar Konjunkturinstitutet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,3 enheter men är trots nedgången kvar på en ovanligt hög nivå. Utvecklingen i april förklaras framför allt av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i april med 1,2 enheter, från 107,0 till 108,2. Det var nulägesomdömet om orderstocken som förklarade uppgången, medan bidraget från förväntningarna på antalet anställda i stället föll något. Husbyggarna var över lag något mer optimistiska i april jämfört med mars, medan anläggningsbyggarna i stället var något mindre optimistiska i april.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har varit ungefär oförändrat de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig i något högre utsträckning än i mars att byggandet kommer att öka de kommande tre månaderna.

En betydligt större andel av företagen anger i april, jämfört med i mars, att anbudspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Även när det gäller förväntningarna på de kommande tre månadernas anbudspriser är det en större andel företag som anger ökade anbudspriser i april, jämfört med i mars. 

Barometer

Företagsbarometern frågar cirka 5 800 företag varje månad om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden. Fyra gånger om året görs en kvartalsbarometer med fler frågor.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy