maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggbranschens miljöpåverkan ökar

Bygg- och fastighetssektorn fortsätter stå för en stor del av vår miljöpåverkan, visar Boverkets senaste miljöindikatorer. Åren 2020-2021 ökade dessutom både utsläppen av växthusgaser och energianvändningen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Det är en oroande ökning. Branschen måste öka takten om vi ska nå klimatmålen, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör. Foto: Boverket/Pressbild

– Det är en oroande ökning. Branschen måste öka takten om vi ska nå klimatmålen, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

20 procent av växthusgaser i Sverige härrör från byggsektorn, enligt Boverkets beräkningar.

– Bygg- och fastighetssektorns företag och organisationer har en stor påverkan på miljön och klimatet vid nybyggnad och från förvaltning, renovering och ombyggnad av byggnadsbeståndet. Därför är det viktigt att de tar sitt ansvar när det gäller Sveriges klimatarbete, säger Anders Sjelvgren.

Den senaste sammanställningen Boverket hänvisar till visar att sektorn stod för mellan 6 och 40 procent av miljöpåverkan i Sverige under 2021. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) stod för 21,7 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2021. Jämfört med 2020 är detta en ökning med cirka 0,1 procentenheter. Sektorn bidrar även till utsläpp i andra länder vid import, menar Boverket.

– Över tid har vi sett positiva trender med minskade utsläpp av växthusgaser. Det är bra att branschens miljöpåverkan i vissa delar minskat och gått i rätt riktning över en längre tid. Branschen har vuxit väldigt mycket sedan 2008, så det är bra att utsläppen inte ökat i samma takt.

Sedan 2024 har dock den så kallade reduktionsplikten sänkts för att få ner bränslepriserna, vilket också Maskinentreprenörerna meddelat att organisationen ser positivt på. Om inte branschen övergår till HVO kan dock inte utsläpp av växthusgaser antas minska till nästa mätning av Boverket.

– Men det här trendbrottet går inte i rätt riktning eftersom det tyder på att den tidigare positiva trenden kan ha vänt i en tid när vi snarare måste snabba på takten för att nå klimatmålen, fortsätter Anders Sjelvgren.

Användningen av inhemsk och importerad energi ökar både på kort och lång sikt. Sänkt reduktionsplikt leder enligt beräkningar också till ökad import av fossila bränslen.

År 2021 låg energianvändningen på 109 TWh vilket var en ökning med elva procent jämfört med 2008 då energianvändningen låg på 97 TWh. Det är även en ökning med sju procent jämfört med 2020 då energianvändningen låg på 101 TWh.

Sedan den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Gäller även utnyttjandet av lastbilar och anläggningsmaskiner.

– Det kommer att vara intressant att fortsätta följa hur bygg- och fastighetssektorn påverkar miljön och om trendbrottet vi nu sett kommer hålla i sig. Vi hoppas att klimatdeklarationerna kommer ha en positiv effekt. Nuvarande konjunktur och det minskade husbyggandet kommer också troligen märkas av i våra kommande sammanställningar, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.

Om miljöindikatorerna från Boverket:

• Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet.

• Indikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB).

• Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige men exklusive anläggning av väg och järnväg.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer