maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Bygg i Mälardalen behöver 7000 nya medarbetare årligen

Rekryteringsbehovet bland samhällsbyggaryrken i Mälardalsregionen är cirka 7 000 individer per år fram till 2030 justerat efter pensionsavgångar. Det visar en ny rapport framtagen av Mälardalsrådet och branschorganisationen Byggföretagen.

Foto: Ryno Quantz

Lästid

0 min
Bristen på kompetens i byggbranschen blir allt mer problematisk.
Bristen på kompetens i byggbranschen blir allt mer problematisk.
Dela

- Bristen på samhällsbyggare är påtaglig i Stockholm-Mälardalsregionen och försenar och fördyrar såväl upprätthållandet av den befintliga infrastrukturen som genomförandet av nya angelägna projekt säger Irén Lejegren (S), ordförande för Mälardalsrådets politiska styrgrupp för arbetet och regionråd Region Örebro län.

Yrkesgruppen driftschefer inom bygg- och anläggning omfattar knappt 1 900 sysselsatta i Stockholm-Mälarregionen. Av dessa beräknas en fjärdedel gå i pension inom de kommande 10 åren. Även civilingenjörsyrken och hantverksyrken som t ex snickare har en stor andel kommande pensionsavgångar.

- Yrkeshögskoleutbildningen löser flest problem på kort sikt. Den kan med fördel samordnas på storregional nivå - och behöver omfatta både bredare utbildningar och specialistutbildningar som till exempel järnvägstekniker, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Rapporten baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen samt intervjuer och inspel från representanter för Byggföretagen. Den lanseras den 13 oktober i samband med ett seminarium hos Mälardalsrådet.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer