maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggchefer missnöjda med arbetsmiljöarbetet

Trots att byggsektorn fortsätter vara hårt drabbad när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har ytterst lite hänt i det förebyggande säkerhetsarbetet de senaste 2 – 3 åren. Det visar en ny Novus-undersökning bland drygt 2 000 chefer i samhällsbyggnadssektorn, genomförd på uppdrag av Byggcheferna.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person dör i arbetet varje månad i vår sektor. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna. Foto: Ryno Quantz

- Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person dör i arbetet varje månad i vår sektor. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

I undersökningen har Novus kartlagt hur arbetsmiljöarbetet med fokus på säkerhet har utvecklats sedan 2019 och 2020. Några parametrar oroar:

Även i den senaste undersökningen är det alltför vanligt att tänja på arbetsmiljöregler. Drygt var femte chef, 23 procent, anser sig vara tvingad att tänja på reglerna för att få arbetet att fungera. Bland de unga cheferna svarar 35 procent, att de tvingas tänja på reglerna.

Att göra riskanalyser är fortfarande inte en självklarhet. 20 procent, uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.

Fokus i första hand tycks ligga på att hantera avvikelser. Men det delas ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon brutit mot säkerhetsreglerna nu, än för två år sedan.

- Jag tror att vi måste ställa oss frågan: Har vi chefer rimliga förutsättningar att arbeta för att nå nollvisionen? Klarar vi att ta det ansvar som krävs för att alla, precis alla, ska komma hem hela och oskadda efter jobbet varje dag? Eller finns det faktiskt ett systemfel i hur vi arbetar med säkerhet i dag, som gör att vi inte kommer någon vart i praktiken? säger Jeanet Corvinius.

Text:

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer