maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggcheferna klarar inte hantera klimatmålen

Byggchefer saknar förutsättningar att ta ansvar för den nödvändiga omställningen till ett hållbart byggande. Exempelvis har runt hälften ingen utbildning alls i hållbarhet. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Byggcheferna som bygger på anonyma intervjuer med 1 700 chefer genomförda av Novus.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Rapporten från Novus visar att hälften har byggcheferna saknar utbildning i hållbarhet. Av de som har utbildats anger en tredjedel att de är tveksamma till utbildningens kvalité i termer av relevans och nivå. Foto: Pressbild/Byggcheferna

Rapporten från Novus visar att hälften har byggcheferna saknar utbildning i hållbarhet. Av de som har utbildats anger en tredjedel att de är tveksamma till utbildningens kvalité i termer av relevans och nivå.

Bara knappt hälften tycker att de i hög grad eller i ganska hög grad kan leva upp till verksamhetens övergripande löfte om hållbarhet inför kunder, medarbetare, media med flera. 50 procent uppger att de saknar förutsättningar att besvara enkäter, självskattningar och annan hållbarhetskontroll från myndigheter eller att besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.

- Chefer är nyckelpersoner i allt förändringsarbete; förändring sker inte av sig själv. Men då måste de ha förutsättningar att leda och ta ansvar för den omställning till hållbart byggande som samhället är i akut behov av, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

- Hållbarhet får aldrig vara en fråga där vi konkurrerar. Vi måste samarbeta betydligt mer så att vi kan mäta på samma sätt och styra mot ett fåtal gemensamma mål, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer