maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Bygger stadsgata genom Sundsvall

Svevia har fått uppdraget att...

placeholder
Larsa

Lästid:  0 min

article

Svevia har fått uppdraget att bygga om tidigare E4 genom Sundsvall från europaväg till stadsgata.Hela sträckan som ska byggas om är cirka 2,5 kilometer och arbetet sker i två etapper. Första etappen utförs av Svevia och är drygt en kilometer. Den sträcker sig från trafikplats E4 Skönsberg och fram till Selångersån. Inom uppdraget för ombyggnationen ingår spontning, stödmur, ny korsning med trafikljus, en rondell, ledningsarbete, återställningsarbeten och avslutningsvis asfaltering.– Genom ombyggnationen frigörs det utrymme för nya centrala exploateringsområden och en bred väg som tidigare var en europaväg ska bli en stadsgata. Så när allt är klart kommer det att bli en helt annan upplevelse att köra här, säger Magnus Skoglund på Svevia.Under projekteringen upptäcktes föroreningar i marken där det senare planeras bostäder. Svevias specialister på marksanering ska utföra provtagning av marken och omhändertar förorenade massor för deponi.Projektet startade innan sommaren och ska vara färdigställt under hösten 2019. Anbudet är värt cirka 100 miljoner kronor.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer