maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggföretag i konkurs misstänks vara oseriösa

Flera branscher som under 2020...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Flera branscher som under 2020 har haft det tufft lider fortsatt av pandemins effekter. Ett segment som har klarat sig bra under året är byggindustrin, men färsk statistik från UC visar att så mycket som hälften av alla bolag i konkurs inom branschen misstänks vara oseriösa.När UC summerar företagskonkurserna i landet för 2020 går det att konstatera att den konkursvåg som inledningsvis spådde kunna lamslå svensk företagsamhet i stort sett har uteblivit. Antal konkurser total sett under 2020 har varken ökat eller minskat jämfört med i fjol, och den procentuella förändringen landar därför på 0 procent. Konkurserna för december månad, jämfört med december i fjol, ökar dock med 16 procent.– Den stora konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt. Det var framförallt företag med mycket svag lönsamhet som fick stryka på foten då. De branscher som drabbades hårt av pandemin står trots allt för en mycket liten del av Sveriges ekonomi och vi såg inte den breda djupa lågkonjunktur som många befarade i våras, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.Under det gångna året har UC följt konkursutvecklingen i stora branschsegment noga. Trots att den stora konkursvågen uteblev går det inte att undgå de konsekvenser pandemin har haft på vissa, mer utsatta, branscher. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökade total med 35 procent jämfört med i fjol. Inom partihandeln ökade konkurserna med 28 procent och inom transport med 24 procent.Minst procentuell påverkan stor branschsegmenten byggindustrin och detaljhandeln för. Inom de segmenten har konkurserna totalt sett bara ökat med 2 procent jämfört med i fjol.En annan negativ konsekvens av kristider är att bedragare försöker utnyttja situationen. 2020 var inget undantag och UC statistik visar att ett av två företag i konkurs inom byggindustrin misstänks vara oseriöst.– Byggsektorn har klarat sig bra. Det är ungefär lika många byggföretag som gick i konkurs under 2020 som under 2019. När många jobbade hemma under 2020 passade många på att göra om- och tillbyggnader vilket gynnade de små byggföretagen. Dock visar ny statistik från oss att av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs kan hela 50 procent betecknas vara oseriösa, det vill säga har brister i företaget vad gäller skatter och registreringar. Totalt är det ungefär var tredje konkursat företag som kan betecknas som oseriöst. Det är fortfarande för lätt att fuska och använda aktiebolag som brottsverktyg och det problemet har knappast minskat under pandemin. Tvärtom finns det risk för att oseriösa aktörer använder sig av stödpaketen för att berika sig själva, kommenterar Richard Damberg.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer