maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggföretag klarar inte betala tillbaka pandemipengarna

Många företag som har beviljats anstånd med att betala skatt och andra avgifter kan inte betala tillbaka. En färsk rapport från Skatteverket visar att 22 000 företag fortfarande har anstånd med 43 miljarder kronor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Två tredjedelar av företagen har inte längre några anstånd. Kvar finns drygt 22 000 företag som fortfarande har anstånd om totalt cirka 43 miljarder kronor. Foto: Skattemyndigheten/pressbild/Fialotta Bratt

Bland företagen som har problem är de flesta i byggbranschen, enligt Skatteverket.

Trenden är att andelen företag som betalar sina anstånd minskar över tid och att andelen företag som inte kan betala och där skulderna överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning ökar. Det framgår av en ny rapport ”Tillfälliga anstånd med skattebetalning” från Skatteverkets analysenhet.

Två tredjedelar av företagen har inte längre några anstånd. Kvar finns drygt 22 000 företag som fortfarande har anstånd om totalt cirka 43 miljarder kronor.

Av de anstånd på 48 miljarder som redan har förfallit till betalning har 4,7 miljarder överförts till Kronofogdemyndigheten för indrivning och det befaras, enligt rapporten, att Skatteverket inte kommer att få tillbaka dessa anståndsbelopp.

Ungefär 4,3 miljarder av de 4,7 miljarderna kan hänföras till företag med en inledd konkurs där förlusten bör ses som definitiv redan nu. Av de cirka 61 000 företagen som har haft anstånd är det idag cirka 6 600 som har en inledd konkurs.

Skatteverkets prognos är att en sammantagen skuld motsvarande 12-16 miljarder kronor under hela anståndsperioden inte kommer att kunna betalas tillbaka.

– Ett allt kärvare konjunkturläge med ökande kostnader för till exempel räntor och el har ytterligare försämrat företagens betalningsförmåga. Sedan ska man ha med sig att många företag som har sökt tillfälliga anstånd har gjort det för att de har behövt hjälp med likviditeten och således kan ha haft en sämre ekonomi redan från början, säger Tomas Envall på Skatteverket.

Det är främst mindre företag med en omsättning mellan 1-10 miljoner kronor som har svårast att betala tillbaka och står för de största förlusterna räknat i kronor. Sett till branscher är det främst företag inom byggverksamhet som har de största förlusterna.

Data- och analysföretaget Dun & Bradstreet bedömer att 1 434 bolag inom byggsektorn kommer att gå i konkurs under 2024.

Möjligheten att skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms infördes under våren 2020 för att underlätta för företag som drabbades ekonomiskt på grund av coronapandemin.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer