maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggföretag tvingas betala skadestånd för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn. Enligt DO utgör företagets agerande ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggföretag i Stockholm ska betala skadestånd för att ha diskriminerat provanställd som stannade hemma med sjukt barn (genrebild). Foto: ME

Mannen påbörjade i september 2022 en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning som snickare hos ett byggföretag i Stockholmsområdet. På grund av att ett av mannens barn drabbats av en allvarlig sjukdom har mannen varit tillfälligt föräldraledig för vård av barn (vab) i stor utsträckning. I början av mars meddelade mannen att han skulle kunna återgå i arbete men att han fortsatt skulle behöva vabba i viss utsträckning. Arbetsgivaren avbröt ett par dagar senare provanställningen.

När mannen ytterligare ett par dagar senare ringde upp arbetsgivaren för att få en förklaring till beslutet fick han till svar att de inte lärt känna varandra eftersom anmälaren inte varit på arbetet tillräckligt mycket.

DO:s bedömning är att mannen har missgynnats i strid med föräldraledighetslagen genom beslutet att avbryta provanställningen.

– Det finns en vägledande dom från Arbetsdomstolen som tydliggör att det är möjligt att förlänga en provanställning när frånvaro, till exempel i samband med vab, har gjort att en arbetstagares prestation inte har kunnat bedömas. När arbetsgivaren i stället väljer att avbryta provanställningen av skäl kopplade till frånvaron är det därför ett missgynnande, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att byggföretaget ska betala 200 000 kronor i skadestånd till mannen. För det fall bolaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer