maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggföretagen gillar regerigens satsning på vuxenutbildning

Regeringen har lämnat budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. - Kommande år blir lågkonjunkturår. Vallöften som fler bostäder, bättre infrastruktur och en grön omställning är helt beroende av att fler kan göra jobbet, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Det är utmärkt med ett förstärkt yrkesvux. Den här utbildningsformen är väldigt träffsäker om den görs på rätt sätt – i samverkan med branschen och med ett tydligt regionalt perspektiv, säger Tanja Rasmusson. Foto: Byggföretagen

Och regeringen får beröm av Byggföretagen som tycker att satsningen på vuxenutbildning är bra och träffsäker. Men vissa önskemål om förbättringar för byggsektorn har Byggföretagen...

- Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden utgör en riskfaktor. När det kommer till nyproduktion är Byggföretagen förstås extra bekymrade över att cementkrisen ännu inte är över. Råvaruförsörjningen behöver säkras om vi ska kunna bygga Sverige ur krisen, säger Tanja Rasmusson.

Byggföretagen har tidigare varit skeptiska till investeringsstödet för nyproduktion av hyresbostäder - med hänsyn till att det snedvrider konkurrensen på marknaden. När regeringen nu avskaffar subventionerna efterlyser Byggföretagen fler regelförenklingar.

- Avskaffat investeringsstöd måste balanseras upp av regelverk som bidrar till att säkra en hög och jämn byggtakt. Här väntar vi fortfarande på konkret politik från den nya regeringen, säger Tanja Rasmusson.

Trots konjunkturläget inom bygg- och anläggning är det långsiktiga behovet av yrkesarbetare, tjänstemän och chefer stort. Industrisatsningarna i norra Sverige växer och enbart i Mälardalsregionen behövs 35 000 samhällsbyggare fram till år 2035.

- Det är utmärkt med ett förstärkt yrkesvux. Den här utbildningsformen är väldigt träffsäker om den görs på rätt sätt – i samverkan med branschen och med ett tydligt regionalt perspektiv, säger Tanja Rasmusson.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer