maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggföretagen missnöjda med kommunerna

Varje år mäter Svenskt Näringsliv hur nöjda företagen är med det kommunala näringslivet. Totalt har 6 568 företag inom byggbranschen svarat på årets enkät. Byggföretagen är bland de mest missnöjda.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Kommunen har ansvar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt försenas och fördyras, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Företagen i byggbranschen är bland de mest missnöjda med det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning. Främst handlar det om att byråkratin maler långsamt. Högst upp på byggbranschens önskelista till kommunerna står snabbare handläggning. Det önskar 44 procent av alla företag i branschen.

– Kommunen har ansvar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt försenas och fördyras, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Hela 36 procent av byggföretagen upplever att kommunens upphandling är bristfällig – att jämföra med genomsnittet 26 procent för samtliga branscher.

Samtidigt blir regelverket mer komplext och fler parametrar för upphandlare att beakta. Från den 1 januari 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har genom en klimatdeklaration. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet och klimatdeklarationerna ska också bli ett verktyg i upphandlingen. Byggreglerna kommer att innehålla färre detaljerade krav, vilket gör att byggherrarnas krav i upphandling blir än viktigare.

– Offentlig upphandling spelar stor roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens. Det handlar om att alla aktörer i alla led säkerställer transparens och förutsägbarhet för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma schyssta affärer, säger Tanja Rasmusson.

På detta tema har också föreningen Rättvist byggande bildats 2020 där fem allmännyttiga bostadsbolag ingår. Byggherrarna har kritiserat regelverket vid upphandlingar eftersom det anses snårigt och gör det svårt att "göra rätt". Föreningen vill ha tuffare krav vid upphandlingar där bland annat kartläggning av kedjan av underentreprenörer ingår.

En del av arbetet i Rättvist byggande är att ställa tuffa krav i upphandling. Bland annat ställs följande krav:

Att entreprenören ska anmäla underentreprenörer för godkännande av beställaren.

Krav på ID06 (ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare) för hela entreprenaden.

Beställaren har rätt att genomföra oannonserade kontroller för att säkerställa efterlevnaden.

Rättvist byggande skulle även vilja ställa krav på minsta procentandel egna byggjobbare hos entreprenören.

- Målet är att vi ska attrahera de seriösa företagen i byggbranschen för en sund konkurrens på lika villkor. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet, säger Morgan Johansson som är verkställande chef för Rättvist byggande.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer