maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggföretagen och Trafikverket krokar arm

Trafikverket och Byggföretagen har slutit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla anläggningsbranschen och främja en väl fungerande transportinfrastruktur i Sverige.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Catarina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen och Roberto Maiorana, GD Trafikverket skriver under avsiktsförkaring - för att främja och utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen. Foto: Trafikverket/Pressbild

Catarina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen och Roberto Maiorana, GD Trafikverket har skrivit under en så kallad avsiktsförkaring - för att främja och utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen. Man kan tycka att det borde vara en självklarhet för både beställare och entreprenörer att en positiv utveckling sker, men bakgrunden här är bland annat att det kommer att behövas mer flexibilitet och ett bra samarbetsklimat när ökade miljö- och klimatkrav sätts i sjön.

Parterna konstaterar i ett pressmeddelande att Trafikverksmarknaden står för cirka 30 procent av den svenska anläggningsmarknaden och därmed är Trafikverket en stor del av Byggföretagens medlemsföretags vardag och framtid.

– Trafikverket och Byggföretagens medlemmar är beroende av varandra, tillsammans bidrar vi till samhällsutveckling och är en del i varandras måluppfyllelse och resultat, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

För att lyckas med samarbetet har Trafikverkets och Byggföretagen kommit överens om ett antal ömsesidiga förutsättningar och utvecklingsbehov. Dessa formuleras enligt nedan:

• Vi behöver vara affärspartners med tillit till varandra.

• Vi behöver ha drivkraftsstimulerande affärsupplägg och affärsgenomförande.

• Vi behöver ge tydlighet och förutsägbarhet.

• Vi behöver ha fokus på att genomföra åtgärder och utveckling på faktabaserad grund.

• Vi behöver fokusera på åtgärder som utveckla kontraktgenomförandena.

• Vi behöver i allt ta ansvar för vårt eget arbete, förhållningssätt och agerande.

– Trafikverkets uppdrag är att möjliggöra tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Därigenom skapas värde för medborgare och näringsliv. Trafikverket ska också främja produktivitet, effektivitet och innovationer i anläggningsbranschen, samt bidra till branschens utveckling. Som stor beställare av infrastruktur vill vi vara en attraktiv beställare och leverantörernas första val, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer