maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggföretagen vill snabba på klimatomställningen

Den nya IPCC-rapporten visar att det är mycket bråttom att minska den negativa klimatpåverkan som orsakas av fossila energilösningar, rapporterar Byggföretagen. Nu vill man höja tempot.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen Foto: Byggföretagen

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen:

– Omställningen måste ske nu. Det finns redan mycket som branschen och Byggföretagens medlemmar kan göra för att minska sin klimatpåverkan, säger Anna Lönn Lundbäck, och radar upp sex åtgärder som kan göras i morgon, enligt Byggföretagen:

1. Minska användningen av fossila drivmedel för transporter och arbetsmaskiner.

2. Minimera energiförbrukningen och arbeta med att energieffektivisera byggproduktionen.

3. Minimera avfallet och hantera det på rätt sätt.

4. Arbeta med hållbara materialval, och använd inte mer material än vad man behöver.

5. Gå med i färdplansarbetet för fossilfri konkurrenskraft.

6. Återbruka mera.

Byggföretagen lyfter fram att vi är mycket nära en global uppvärmning över 1,5 grader Celsius, vilket betyder stora samhällsförändringar för att klara allvarliga effekter som höjd havsnivå, översvämningar, torka och bränder. IPCC-rapporten redovisar även den biologiska mångfaldens betydelse för ett stabilt klimat, och hur den i allra högsta grad är hotad.

– Bygg- och anläggningssektorn har en viktig roll i Sveriges klimatomställning. Att bygga ett samhälle som tål klimatförändringarna, men också att ställa om till ett klimatneutralt byggande – genom fossilfri energi och en råvaruproduktion som inte försämrar den biologiska mångfalden.

Byggföretagen skrev 2018 under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor senast 2045. Nu pekar IPCC-rapportens slutsatser på att tempot inte är tillräckligt, konstaterar Byggföretagen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) har inget att invända när det gäller att snabba på omställningen.

- Maskinentreprenörer runt om i landet vill självklart bidra till att förbättra klimatet och har inget emot att köra sina maskiner på fossilfritt bränsle eller använda elmaskiner. Och då måste ju såklart också beställarna av maskintjänsterna vara beredda att betala för detta, kommenterar Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på Maskinentreprenörerna.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer