maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Färre utländska byggjobbare åker till Sverige

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Men inte i byggbranschen. Men fortfarande är 43 procent av totalen byggnadsarbetare.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggindustrin var dock återigen den bransch som hade klart flest utstationerade arbetstagare, omkring 32 500 förra året, vilket innebär nästan 45 procent av alla utstationerade. Det är dock en minskning med knappt 1 000 arbetstagare jämfört med 2022. Foto: Arbetsmiljöverket/Pressbild

Anställda som på uppdrag av utländska arbetsgivare skickas till Sverige för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft. När pandemin slog till 2020 minskade antalet utstationerade till cirka 40 000 personer. Sedan dess har siffran ökat varje år och den trenden fortsatte även 2023. Över 74 000 personer anmäldes förra året, omkring 4 000 fler än 2022. Men i byggsektorn minskar antalen.

Byggindustrin var dock återigen den bransch som hade klart flest utstationerade arbetstagare, omkring 32 500 förra året, vilket innebär nästan 45 procent av alla utstationerade. Det är dock en minskning med knappt 1 000 arbetstagare jämfört med 2022.

− Det hänger sannolikt ihop med konjunkturläget och minskat bostadsbyggande. Minskningen är dock inte så stor som vi hade trott, vilket bland annat beror på en ökning av kvalificerad arbetskraft som kanske snarare arbetar med att bygga infrastruktur än bostäder, säger Robert Scarlini.

För första gången sedan registret upprättades 2013 minskade antalet arbetstagare som skickades från Litauen, något som sannolikt beror på minskad efterfrågan i byggbranschen.

På länsnivå ökade antalet utstationerade arbetstagare med cirka 20 procent i Västra Götaland, vilket hänger samman med komplexa byggprojekt som kräver specialiserad arbetskraft. De sju län som hade flest utstationerade var i fallande ordning Stockholm, Västra Götaland, Västerbotten, Skåne, Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer