maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Bygginvesteringarna vänder ner 2022 och 2023

Bygginvesteringarna vänder ner både 2022 och 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. – I fjol var det de privata investeringarna som sänkte anläggningsinvesteringarna. Under 2022-2023 är det istället de offentliga som tynger prognosen eftersom cementbristen slår hårdare mot offentliga anläggningsinvesteringar än privata, säger vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Foto: Byggföretagen

Lästid

0 min
Prognosen för 2022 och 2023 pekar neråt för byggbranschen enligt Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.
Prognosen för 2022 och 2023 pekar neråt för byggbranschen enligt Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.
Dela

Antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus antas sjunka från 68 100 förra året till 56 700 under 2022. Prognosen för 2023 är 45 100 påbörjade bostäder.

– Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering är alla faktorer som påverkar bostadsproduktionen negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Anläggningsinvesteringarna föll redan under 2021 och bedöms fortsätta falla under hela prognosperioden. Sammantaget sjunker anläggningsinvesteringarna med 15 procent 2023 och budgetanslagen till både väg- och järnvägsinvesteringar minskar.

Antalet sysselsatta inom byggindustrin ökar under 2022 med 3,4 procent från 341 500 till 353 100 till följd av pågående projekt. Under 2023 gör Byggföretagen bedömningen att sysselsättningen minskar med 6,2 procent till drygt 331 200 personer. Det ger 22 000 färre sysselsatta 2023 jämfört med 2022. 

– Sysselsättningsnedgången är mildare än vad som motiveras av produktionsminskningen. Orsaken till det är att företagen är mycket måna om att behålla erfarna medarbetare som det i utgångsläget råder stor brist på - och som man ogärna vill stå utan när cementkrisen så småningom är avvärjd, säger Catharina Elmsäter-Svärd

Totalt sett prognosticerar Byggföretagen att BNP-tillväxten uppgår till 2,5 procent under 2022 - för att sedan tvärnita och stanna på 0,3 procent 2023.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer