maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggkonjunkturen bromar in överraskande långsamt

Det senaste halvåret har Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator minskat varje månad. Nedgången avstannade i november. Bygg- och anläggnings sjönk men är fortsatt starkare än normalläget, enligt KI.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,2 enheter i november, från 102,9 till 101,7. Bakom nedgången ligger företagens mer pessimistiska anställningsplaner. Orderstocksomdömena är fortsatt starka, bland husbyggarna stärktes de ytterligare i november medan de föll tillbaka bland anläggningsbyggarna. Foto: ME

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med måttliga 0,6 enheter till 104,2, stämningsläget i sektorn är därmed fortsatt starkare än normalt. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med drygt en enhet. Tillsammans med tillverkningsindustrin är bygg- och anläggningsverksamhet de enda sektorer i näringslivet där konfidensindikatorn pekar på ett starkare läge än normalt.

Det senaste halvåret har barometerindikatorn minskat med ungefär fem enheter varje månad. Nedgången avstannade dock i november när barometerindikatorn minskade marginellt med 0,3 enheter till 84,5. Hushållens konfidensindikator som fallit kraftigt under 2022 ökade i november medan tjänstesektorns konfidensindikator minskade mest.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,2 enheter i november, från 102,9 till 101,7. Bakom nedgången ligger företagens mer pessimistiska anställningsplaner. Orderstocksomdömena är fortsatt starka, bland husbyggarna stärktes de ytterligare i november medan de föll tillbaka bland anläggningsbyggarna.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar för andra månaden i rad om ett minskat byggande de senaste tre månaderna. Främst är det bland företagen inom husbyggande som byggandet har minskat medan det har varit oförändrat bland anläggningsbyggarna. Även förväntningarna på de tre kommande månadernas byggande har sjunkit, även här är det framför allt husbyggarna som blivit betydligt mer pessimistiska. Företagen uppger i något större utsträckning än i oktober att orderstocken har ökat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock föll dock tillbaka och är betydligt mer negativa än normalt. Nästan fyra av tio företag uppger att otillräcklig efterfrågan är en begränsande faktor för närvarande. Näst vanligast är brist på personal som blivit större än faktorer som brist på material.

Antalet anställda uppges ha minskat något de senaste tre månaderna och är nu i nivå med det historiska genomsnittet. Desto fler byggföretag förväntar sig dock att antalet anställda kommer att minska de kommande tre månaderna, förväntningarna har inte varit så låga sedan december 2020.

En jämförelsevis stor andel företag anger fortsatt att anbudspriserna har ökat de tre senaste månaderna. Företagen förväntar sig, för andra månaden i rad, att anbudspriserna kommer att sjunka de kommande tre månaderna. KI:s beräkningar visar dock att utfallet har blivit bättre än vad byggföretagen befarat de senaste månaderna.

Text:

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer