maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggkonjunkturen går mot trenden

Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft i början av nästa år. Det visar en arbetsmarknadsbarometer från Manpower.Manpower Group gör en så kallad arbetsmarknadsbarometer som har funnits i Sverige i 16 år. Det är en undersökning som mäter framtida sysselsättning och i Sverige har 750 intervjuer genomförts. För byggbranschen konstaterar man nu en optimistisk sysselsättningstrend på +11 procent. Det är mer än branschen trodde för bara några månader sedan.– Även om det höga trycket på svenska arbetsmarknaden nu dämpas överlag så ser vi en stark jobbprognos för byggbranschen i början på nästa år. Samtidigt vet vi att det råder utbredd kompetensbrist. På en arbetsmarknad i snabb förändring ändras kompetensbehoven ständigt, och därför krävs systematiska åtgärder för att kompetensutveckla arbetskraften. Annars riskerar arbetsmarknaden att stå inför en ökande arbetslöshet och en stor kompetensbrist på samma gång, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group.För maskinentreprenörer har detta synts länge. I Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO, som görs av undersökningsföretaget Navet Analytics anser i dagsläget 85 procent av landets maskinentreprenörer att det är svårt att hitta så kallade kollektivanställda, och 79 procent har svårt att hitta tjänstemän i ledande ställning. Detta är en ökning från tidigare mättillfällen.Manpowers prognos innebär ett uppsving på tre procentenheter, vilket innebär att trendkurvan pekar uppåt igen efter en något svagare prognos från föregående kvartal. Jämfört med motsvarande period föregående år ligger prognosen dock på samma nivå.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer