maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggkonjunkturen vänder uppåt efter sommaren

Sjunkande inflation, räntesänkningar, ökade reallöner bidrar till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under andra halvåret 2024 - men långsamt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Prognoscentrets nya prognoser för byggbranschen i Sverige visar att de totala bygginvesteringarna i år väntas uppgå till 354 miljarder kronor, och det är en minskning med 7 procent jämfört med 2023. Foto: ME

Marknaden är fortsatt tudelad då bostadsbyggandet befinner sig i en kris medan lokalbyggandet håller emot bättre. På lokalsidan väntas renoveringarna ta fart under 2025 i samband med implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Prognoscentrets nya prognoser för byggbranschen i Sverige visar att de totala bygginvesteringarna i år väntas uppgå till 354 miljarder kronor, och det är en minskning med 7 procent jämfört med 2023. Det är kollapsen i bostadsbyggandet som är den främsta förklaringen till nedgången.

- Genom att bearbeta data från Byggfaktas omfattande projektdatabas och en nära dialog med branschens aktörer har vi möjlighet att göra en mer korrekt uppskattning av bostadsbyggandet i Sverige. Vi beräknar att antalet byggstartade bostäder under 2023 uppgick till 21 500 istället för de 29 350 som SCB bedömer som påbörjat. Det innebär att bostadsbyggandet sjönk med cirka 70 procent från toppen på 65 000 påbörjade bostäder mellan åren 2021 och 2023. Vi förväntar oss en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret och sedan ytterligare ökningar 2025 och 2026, säger Mårten Pappila analytiker på Prognoscentret.

Nybyggnationen av lokaler kvar på höga nivåer fram till prognosperiodens slut - efter en temporär nedgång 2023-2024. Den generellt förhöjda industriella aktiviteten i landet; de gröna industrisatsningarna i Norrland, fortsatt stora behov av effektiva lager- och logistiklösningar samt stora offentliga investeringsbehov till följd av den demografiska utvecklingen och det befintliga fastighetsbeståndets åldersstruktur, skapar goda förutsättningar för segmentet framöver.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer