maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggkostnader ökar - och minskar

De totala sammanvägda byggkostnaderna ökar och mest ökar det för diesel som dragit iväg med 7,5 procent. Men under förra månaden var det flera byggkostnader som också gick ner.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggkostnaderna ökar och mest ökar det för diesel som dragit iväg med 7,5 procent. Men under förra månaden var det flera byggkostnader som också gick ner. Foto: ME

Entreprenörernas byggkostnader sjönk med 0,1 procent förra månaden. Men kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 2,0 procent. Mest ökade kostnaderna för dieselolja, 7,5 procent. Kostnaderna för löner och maskiner samt omkostnaderna var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader förra månaden sjönk med 0,4 procent. Mest sjönk kostnaderna för el-materiel och snickerier, 2,4 respektive 1,6 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för övrigt byggmaterial, material för målning, betongvaror och vitvaror steg mellan 0,1 och 1,5 procent.

Entreprenörernas årskostnader ger en bättre helhetsbild. För maskiner och omkostnader har det stigit med 9,0 respektive 4,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 4,4 procent mellan september 2022 och september 2023. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 2,1 procent. Inom denna grupp ökade kostnaderna lastbilstransporter och diesel med 6,5 respektive 3,9 procent, medan ökningen motverkades av att kostnaderna för elkraft sjönk med 9,8 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna för året med 0,7 procent mellan september 2022 och september 2023. Alla materialkostnader ökade, förutom kostnaderna för armeringsstål och trävaror som sjönk med 20,6 respektive 17,5 procent, samt kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål som sjönk med 11,3 procent. Mest ökade kostnaderna för övrigt byggmaterial och vitvaror med 9,5 respektive 8,7 procent.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer