maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggkostnaderna ökar - igen

SCB har publicerat sitt senaste Byggkostnadsindex. Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 36,7 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022.

placeholder
Micae Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Kostnaderna för bränsle och byggmaterial fortsätter att öka. Allt viktigare att använda index i upphandlingarna för att kunna hantera läget. Foto: Ryno Quantz

Entreprenörers ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja har stigit mest visa SCB:s Byggkostnadsindex - 99,4 respektive 44,0 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 14,6 respektive 6,5 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,6 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 7,4 procent. Mest ökade kostnaderna för armeringsstål med 44,7 procent. Kostnaderna för golvmaterial och järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 27,5 respektive 27,0 procent.

SCB konstaterar att det är den största förändringen i årstakt sedan november 1974.

- Kraftiga kostnadsökningar under året har även slagit till för maskinentreprenörerna. Utan att ens ta hänsyn till drivmedel som periodvis varit närmare 80 procent dyrare än för ett år sedan har dessutom övriga kostnaderna för använda anläggningsmaskiner ökat med 13-15 procent på ett år. Det är framförallt drivmedlet som stått för ökningen av de löpande kostnaderna, men även slitstål, reparationer/underhåll och däck har stigit i pris. Sammantaget med drivmedel ser vi indexutveckling i storleksordningen 35-40 procent, säger Svante Flodén, branschansvarig på Maskinentreprenörerna (ME).

- Det är alltså fortsatt viktigt att använda ME:s index och föra en bra dialog med beställare, tillägger Flodén.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer