maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggkostnaderna sjönk plötsligt i november

SCB:s Byggkostnadsindex för flerbostadshus gick ner med 0,1 procent i november 2022 jämfört med oktober 2022. Men det är sannolikt mest en kort paus - och på en fortsatt hög nivå. Maskinkostnader ökar fortsatt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Bland entreprenörernas kostnader steg maskinkostnaderna med 1,7 procent. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,8 procent. Mest sjönk kostnaderna för dieselolja, 3,2 procent. Kostnaderna för löner och omkostnaderna var oförändrade. Foto: Entreprenad Live

Entreprenörernas kostnader sjönk med 0,3 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 1,0 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Bland entreprenörernas kostnader steg maskinkostnaderna med 1,7 procent. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,8 procent. Mest sjönk kostnaderna för dieselolja, 3,2 procent. Kostnaderna för löner och omkostnaderna var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,8 procent. Mest sjönk kostnaderna för armeringsstål och trävaror, 6,0 respektive 4,1 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för vitvaror, VVS-material, snickerier, betongvaror och golvmaterial steg mellan 0,2 och 0,5 procent.

Hela året

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 35,1 procent mellan november 2021 och november 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 36,7 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 16,1 respektive 6,4 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 15,0 procent mellan november 2021 och november 2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 10,0 procent. Mest ökade kostnaderna för armeringsstål med 37,1 procent. Kostnaderna för golvmaterial och järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 27,5 respektive 23,2 procent.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer