maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Byggkonjunkturens nedgång avspeglas i bygghandeln

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen i löpande priser ökade med 7 procent under andra kvartalet 2022. Men under andra kvartal gick trämaterial svagare än i Byggmaterialindex totalt.

Foto: ME

Lästid

0 min
Handeln med byggmaterial går ner, vilket är en indikation på att byggkonjunkturen nu planat ut inför hösten.
Handeln med byggmaterial går ner, vilket är en indikation på att byggkonjunkturen nu planat ut inför hösten.
Dela

Försäljningsutvecklingen av träprodukter har varit mycket stark under de senaste två åren. Renoveringar och byggprojekt skapade efterfrågan under pandemin, samtidigt som det under 2021 rådde störningar i utbud och leveranser av produkterna, inte minst träprodukter.

- Under årets andra kvartal är det träprodukter kopplade till utomhusprojekt som backar mest, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Prisutvecklingen indikerar tydligt att den prisjusterade försäljningsutvecklingen varit negativ under det senaste kvartalet, vilket betyder att försäljningsvolymen minskat. Det syns nu även tydligt inom proffssegmentet som växte med 17 procent under andra kvartalet mätt i löpande priser. Men prisökningarna är högre än så. Totalt estimeras prisuppgången i Byggmaterialhandeln till 36 procent för det andra kvartalet, beräknat på uppgifter från SCB:s Byggkostnadsindex.

Alltså minska försäljningen. Ett högre ränteläge förväntas minska investeringsviljan för både nya och planerade projekt under hösten.

Framöver väntas konjunktursvängningen påverka efterfrågan på branschens produkter negativt. Bland större projekt riskerar ökade byggkostnader bli en anledning till att projekt inte genomförs som planerat. En nedgång på bostadsmarknaden minskar renoveringsbehovet vilket i sin tur också minskar efterfrågan på byggmaterial, även till mindre projekt.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy