maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Byggmaterialindustrin når rekordhöga priser

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att prisutvecklingen har varit hög under första halvåret, och uppgick till 40 procent under april och maj.

Foto: Ryno Quantz

Lästid

0 min
Ökat försäljningsnivåer för byggmaterialhandlarna, trots lägre volymer. Högre priser ligger bakom.
Ökat försäljningsnivåer för byggmaterialhandlarna, trots lägre volymer. Högre priser ligger bakom.
Dela

Försäljningstillväxten, som under andra kvartalet har varit positiv, har primärt varit prisdriven. Det har alltså inte sålts mer varor. Faktum är att det innebär att försäljningsvolymerna totalt sett har minskat. Priserna i byggmaterialhandeln har ökat kraftigt under våren, vilket bland annat beror på råvarubrist och högre transportkostnader, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Även om försäljningsvolymen i bygghandeln har minskat så har proffshandeln klarat sig bättre än konsumenthandeln, vilket bland annat beror på de investeringar och byggprojekt som påbörjades i fjol. Konsumenthandeln hade en betydligt svagare utveckling då hushållens köpkraft har minskat till följd av det tuffa ekonomiska läget. Eftersom byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver, med tanke på den höga inflationen och stigande räntor, säger Monica Björk.

Under andra kvartalet 2022 var utvecklingen starkast i Södra Sverige, med 11 procents ökning jämfört med samma period förgående år, följt av Västra Sverige som ökade med nästan 10 procent. Resterande regioner har haft en försäljningstillväxt med mellan 2 och 8 procent. Försäljningstillväxten i proffshandeln ökade under årets andra kvartal med cirka 17 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningstillväxten i konsumenthandeln minskade med nästan 10 procent under samma period.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy