maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggnads varslar om strejk

Facket varslar om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Strejken bryter ut den 24 maj om inte fack och arbetsgivare kommer överens. Varslet omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm. Foto: Byggnads/Pressbild

Fackföreningen Byggnads anser att installations- och VVS-branschen har problem, som byggbranschen i stort, med oseriösa underentreprenörer. Parterna är dock inte överens om bilden eller vad som i så fall behöver göras.

- Detta har inte varit en förhandling, utan ultimatum utställda av Byggnads. Det är oansvarigt och spär på den ekonomiska osäkerhet som redan finns. Bostadsbyggande och underhåll faller kraftigt i år och installationsvolymerna minskar som en följd av det, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Organisationen kommer också att ansluta till det nyinrättade samarbetet Svensk Byggkontroll, som Byggnads har initierat tillsammans med Byggföretagen.

- Verksamheten inom hela bygg- och installationssektorn består av olika projekt, stora som små. Projektens komplexitet och olika faser gör att bemanning av dessa projekt behöver göras på olika sätt. Viss del av projektet kan göras med egen personal, vissa delar behöver förstärkas antingen med specialistkompetens eller med fler arbetstagare, säger Henrik Junzell.

Kollektivavtalet innehåller olika förenklade regler för att hantera dessa behov. Förenklade regler som är en förutsättning för en välfungerande bransch.

- Vi har sunda och konkurrenskraftiga företag i vår bransch, men de behöver smidiga villkor för att kunna bemanna sina projekt. Det system vi har idag genom kollektivavtalen fungerar bra. Vi har ytterst få tvister i systemet idag, vilket talar emot de genomgripande förändringar som Byggnads kräver, säger Henrik Junzell.

– Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar. Den osunda konkurrensen drabbar både oss som jobbar i branschen och seriösa bolag som vill göra rätt. Detta blir extra viktigt i en lågkonjunktur då risken att beställare bara tittar på lägsta pris ökar, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl påverkar ca 30 000 yrkesarbetare.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer