maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggnads vill förbättra den psykiska hälsan i branschen

Allt fler uppger att de...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Allt fler uppger att de mår dåligt psykiskt kopplat till oro på arbetsmarknaden. Därför startar nu fackförbundet Byggnads ett arbete för att förbättra den psykiska hälsan i byggbranschen.– Vi vet att osäkra tider riskerar leda till sämre välmående. Det är oerhört viktigt att det finns ett skyddsnät som kan fånga upp den som mår dåligt och där har vi alla en roll att spela. Att våga fråga och ta sig tid att lyssna kan vara helt avgörande för att fånga upp någon som mår dåligt och till och med rädda liv, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.Byggnads har nyligen genomfört en enkätundersökning bland sina skyddsombud och resultatet visar att nästan hälften av de tillfrågade ser en risk för ökade psykiska besvär på sin arbetsplats kopplat till en osäkrare arbetsmarknad. Nästan lika många, 44 procent, upplever att det inte finns tillräcklig beredskap på arbetsplatsen för att stötta dem som riskerar att må dåligt eller en handlingsplan för att hand om dem som mår psykiskt dåligt.Närmare var tredje tillfrågad uppger också att man har märkt att psykiska besvär kopplat till en osäker arbetsmarknad har ökat.– Arbetsgivarna och hela branschen behöver ta den här frågan på större allvar. Att så många riskerar att må dåligt och att beredskapen är så låg kan leda till större problem som ökat alkoholmissbruk, våld eller i värsta fall självmord. Det är mycket allvarligt, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.Det Byggnads har gjort i sitt arbete för att stärka den psykiska hälsan i byggbranschen är att man i samarbete med en expertgrupp från Karolinska Institutet har tagit fram informationsmaterial till medlemmar och förtroendevalda samt utbildat sitt medlemscenter i att kunna svara och ge råd i frågor som rör psykisk hälsa.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer