maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Byggnads vill skriva in jämställdhetsklausuler i kollektivavtalet

Arbetet för en jämställd byggbransch går långsamt, tycker fackförbundet Byggnads som därför vill förändra kollektivavtalet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Arbetet för en jämställd byggbransch gå på tok för långsamt! Branschen behöver se sig själv i spegeln en bra stund. Vi måste få in hela befolkningen, inte bara halva. Jämställdhetsplanen blir en konkret 2-do list (att göralista) i våra krav mot politiken, i kommande avtalsrörelser men också i vårt interna arbete, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Fackförbundet Byggnads sätter en jämställdhetsplan i verket och hänvisar till en undersökning från Diskrimineringsombudsmannen som visar att endast 8 procent av arbetsgivare i byggbranschen uppfyller diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner.

Byggnads menar att fackföreningarna gjort mycket, men att arbetsgivarna är för långsamma. Bland annat hänvisar Byggnads till kampanjen Stoppa machokulturen där man tillsammans med Byggcheferna fått upp jämställdhetsfrågan på agendan. Åtgärder för ökad jämställdhet har också varit krav från Byggnads i de senaste tre avtalsrörelserna, säger man i ett pressmeddelande.

– Arbetet för en jämställd byggbransch gå på tok för långsamt! Branschen behöver se sig själv i spegeln en bra stund. Vi måste få in hela befolkningen, inte bara halva. Jämställdhetsplanen blir en konkret 2-do list (att göralista) i våra krav mot politiken, i kommande avtalsrörelser men också i vårt interna arbete, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads vill ha vad man kallar ”jämställda kollektivavtal” och skriver:

”Kollektivavtalen är könsneutrala. Men i en mansdominerad bransch som byggbranschen kan tolkningar av avtalen i praktiken begränsa jämställdheten. Avtalen behöver utvecklas och omfatta följande områden:

Jämställd arbetsmiljö. Alla arbetsplatser ska ha omklädningsrum för både kvinnor och män samt hygieniska toalettutrymmen med sanitetspåsar. Alla ska också ha tillgång till arbetsredskap och arbetskläder som passar, oavsett kön.

Föräldraskap som en del av arbetslivet. Det krävs en kulturförändring där kvinnor och män som vill vara föräldralediga inte diskrimineras. För att komma dit behövs en ökad föräldralön, extra tillägg vid VAB, mer arbetstidsförkortning och att VAB och föräldraledighet inte påverkar avtalspensionen.

Förbud mot sexuella trakasserier. Förebyggande åtgärder, förbud mot sexuella trakasserier och arbetsgivarens skyldighet att utreda behöver därför skrivas in i kollektivavtalet. Företag behöver också ta ett större ansvar för antidiskriminering i underentreprenörsleden.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer