maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Rekordstort bostadsbyggande 2022 - men med brasklapp

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator. Men det finns flera osäkra faktorer gällande ökade kostnader och tillgång på byggmaterial.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Bostadsbyggandet ser bra ut, flera andra fastighetsprojekt har svalnat eller backar 2022 Foto: Byggfakta

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

-Byggstarterna fortsätter att öka i god takt, enligt Byggstartsindikatorn. Den drivande sektorn är bostadsbyggandet. Storleken på pågående projekteringar tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Samtidigt finns det dock anledning att befara att osäkerheten kring tillgång och pris på byggmaterial och det slopade investeringsstödet för bostäder kan komma att dämpa uppgången framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Även bränslepriserna påverkar självklart kostnadsläget.

Men utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. I december steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var något lägre än månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 34,4 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 36,2 procent för november. Sammantaget har bostadsprojekt med beräknade byggkostnader motsvarande drygt 106 miljarder kronor byggstartats under 2021, vilket är 13 miljarder kronor högre än det tidigare toppåret 2017. Sett till befolkningsmängd så har byggandet varit starkast i Stockholm, Skåne och Uppsala Län.

-Bostadsbyggandet fortsätter att öka i snabb takt i stora delar av landet. Största ökningarna av byggstarterna under 2021, räknat i byggkostnader, uppvisar Stockholm, Malmö och Uppsala. Men det finns ytterligare 141 kommuner där byggstarterna ökat, säger Tor Borg.

Byggfaktas indikatorer tyder på att antalet byggstartade bostäder landat kring 65 000 för 2021 och att årstakten kan komma att stiga ytterligare och nå rekordnivåer kring 70 000 senare under 2022. Men då finns det också en nedåtrisk på grund av osäkerheten kring vilken effekt de slopade investeringsstöden kommer att få, menar Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande har minskat det senaste året. I december sjönk byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 1,2 procent, samma nedgång som förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 21,1 procent.

-Det finns en starkt uppåtgående trend när det gäller industribyggnader. Logistik- och lagerbyggandet har planat ut på höga nivåer medan byggandet av samhällsfastigheter, som tidigare ökat snabbt, nu tydligt vänt nedåt. Kontorsbyggandet verkar också mattas av medan byggandet inom handel, hotell och restaurang legat stabilt på historiskt låga nivåer det senaste året, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, December 2021

Text:

Om byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer