maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggraset kan ha planat ut

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan juli och augusti enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet sjönk med 0,3 procent medan övrigt byggande ökade med 0,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 12,8 procent.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggstartsindikatorn stod still under augusti. De senaste månaderna har bostadsbyggandet fallit mindre än tidigare samtidigt som byggandet i övriga sektorer ökat något. Foto: ME

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader förutom anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under augusti, vilket var en förbättring jämfört med förra månadens utfall som reviderats ned något.

-Byggstartsindikatorn stod still under augusti. De senaste månaderna har bostadsbyggandet fallit mindre än tidigare samtidigt som byggandet i övriga sektorer ökat något. Den sammantagna byggtakten har därför stabiliserats under våren och sommaren och faller inte lika brant längre, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,1 procent under augusti, vilket var lite högre än förra månadens utfall som reviderats upp något. Trenden är således fortfarande uppåtgående men inte i samma snabba takt som under 2022. Årstakten var +9,1 procent i augusti.

-Under augusti har vi sett byggstarten av ett av de största enskilda byggprojekten någonsin, H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden. Projektet är så pass stort att det, utan de justeringar för avvikande värden som automatiskt görs i indikatorberäkningarna, skulle ha lyft indikatorn med 30-35 procent. Nu landar årstakten efter justering på 9 procent, säger Tor Borg.

Text: Micael Appelgren

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer