maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Byggtakten ökar något enligt Byggfakta

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,5 procent mellan december och januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 2,2 procent medan övrigt byggande sjönk med 0,1 procent.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med totalt 2,7 procent. Men det rör sig lite i rätt riktning. Foto: Byggfakta

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med totalt 2,7 procent. Men det rör sig lite i rätt riktning.

-Byggstartsindikatorn steg något under januari. Vi såg också mindre upprevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att de senaste månadernas utveckling ser lite mer positiv ut nu än tidigare. Sammantaget är det dock ett svårbedömt läge där det är osäkert hur många projekt som kommer att byggstartas på allvar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under januari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -22,3 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed en botten för bostadsbyggandet under hösten och en försiktig uppgång därefter.

-Bostadsindikatorn visar på en liten men tydlig återhämtning de senaste månaderna. Möjligen har det stabilare ränteläget medfört en lite positivare syn hos bostadsutvecklarna. Det är dock fortfarande osäkert om projekt byggstartats fullt ut. Det finns en tydlig risk att nya besked om inställda, framflyttade och nedskurna projekt kan leda till framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer