maskinentreprenoren logo

Branschnytt

ByggVestra bygger fastighet i betong av spannmål

I Sege park har ByggVestas för första gången byggt en fastighet i det nya klimatsmarta byggmaterialet Agribetong baserat på spannmål. – Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä, säger Bill Ögren, chef produktion på ByggVesta Development.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Från vänster: Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

I korthet innehåller AgriBetong spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen. De gjutna betongelementen har installerats i fastigheten Sköterskan i Sege Park och ByggVesta planerar att i allt större utsträckning använda det i den mix av material som används i nya fastigheter.

– I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement. Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä. Bäst möjliga innovation för hållbart byggande, säger Bill Ögren, chef för produktion på ByggVesta Development.

AgriBetong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim. Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer