maskinentreprenoren logo

Cementa får grönt ljus att bryta kalk i Slite

Mark- och miljödomstolen godkänner att Cementa får bryta kalksten i fyra år framåt. Därmed kan Cementa i lung och ro fortsätta sin plan för att få till ett längre tillstånd som krävs för att bolaget ska kunna investera i en mer miljövänlig process framöver.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Cement är helt avgörande för vår bransch, hade domen blivit negativ hade det satt stopp för planerade projekt inom infrastruktur såsom vägar, vindkraft, järnväg med mera. Inte minst den gröna omställningen hade varit hotad inklusive alla jätteprojekt som planeras i norra Sverige, konstaterar Anders Robertsson. Foto: Cementa

En kollektiv suck av lättnad uppstod hos Maskinentreprenörernas 4 100 medlemsföretag när beskedet kom från Mark- och miljödomstolen att Cementa ges tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland i ytterligare fyra år.

– Den bästa julklappen, precis vad våra medlemmar inom entreprenad- och byggbranschen hade önskat, kommenterar Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna beslutet.

– Cement är helt avgörande för vår bransch, hade domen blivit negativ hade det satt stopp för planerade projekt inom infrastruktur såsom vägar, vindkraft, järnväg med mera. Inte minst den gröna omställningen hade varit hotad inklusive alla jätteprojekt som planeras i norra Sverige, konstaterar Anders Robertsson.

Byggföretagen anser också att domen var helt nödvändig.

-Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Cementa är självfallet lättade:

– Dagens besked är mycket glädjande för oss, våra medarbetare, och för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor. Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Detta har hänt:

Sommaren (6 juli 2021) avslår mark- och miljööverdomstolen Cementas tillstånd att fortsätta sin täktverksamhet i Slite. Domstolen menar att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräckligt bra för att det ska kunna gå att avgöra i fall fortsatt verksamhet kan tillåtas. Tidigare dom i mark- och miljödomstolen hade inte haft denna invändning, utan givit Cementa tillstånd. Kritiker menade att kompetensen bland experterna i tidigare dom var högre än den i mark- och miljööverdomstolen.

Cementa väljer i detta läge att överklaga domen, men Högsta domstolen avvisar ärendet och Cementa får inte prövningstillstånd.

Byggbranschen, och stora delar av näringslivet reagerar nu starkt och regeringen tvingas under hösten 2021 göra en snabbanalys för att får svar på om Sverige har råd att fortsätta utan Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite. Cementa står, enligt beräkningar, för cirka 70 procent av alla cement som används i Sverige. Regeringen konstaterar att situationen är allvarlig och ser till att arbeta fram en tillfällig ändring i Miljöbalken så att Cementas produktion kan pågå under den tid som krävs föra att kunna lämna in en ny och bättre ansökan för att få ett nytt längre tillstånd på plats. Regeringens lag ger Cementa tillstånd att bryta kalk fram till 31 december 2022

Även regeringens beslut överklagas dock till Högsta förvaltningsdomstolen. Fyra miljöorganisationer menar att regeringens tillfälliga lag strider mot grundlagen. Högsta förvaltningsdomstolen anser däremot att regeringen var i sin fulla rätt att göra på detta sätt och godkänner regeringens ingripande.

Cementa väljer att ansöka om en kortare tillståndsperiod (fyra år) för att säkra cementproduktionen under den tid företaget jobbar vidare med den längre tillståndsansökan som verksamheten behöver för att säkra cementproduktionen i Sverige. Det är den domen som avgjordes 13 december 2022. Domen kan överklagas igen till mark- och miljööverdomstolen.

Vid sidan av det fyraåriga kortare tillståndet arbetar Cementa med ett långsiktigt tillstånd för 20 till 30 år. Den ansökan beräknas lämnas in under våren 2023.

Hur mycket cement finns på marknaden?

Ett antal marknadsundersökningar har gjorts. Myndigheten Tillväxtanalys har räknat fram att det går att försörja den svenska marknaden med cement (och andra bindemedel) med alternativa leveranser och produktioner om tre till fyra år, men att det blir problem på kort sikt utan Cementas produktion. Det finns också rapporter som kommit fram till att det finns kapacitet i andra fabriker i Europa för att producera cement för den svenska marknaden. Däremot till andra kostnader och med negativ påverkan på miljön. I tidningen Maskinentreprenören rapporterar Nordkalk att man har möjlighet att bryta 2,6 miljoner ton kalk för Cementas räkning i fyra år. Men transporterna från Nordkalk till Cementa har kritiserats och kräver också tillstånd.

Parallellt med det kortare fyraåriga tillståndet har Cementa arbetat med ett långsiktigt tillstånd för att bryta kalk på 20-30 års sikt. Under september månad hade Cementa samråd med berörda myndigheter och i vår planerar Cementa att lämna in en formell tillståndsansökan.

Cementkrisens konsekvenser

Bransch- och arbetsgivarorganisationen har tillsammans med konsultbolaget WSP och uppskattar att drygt 160 000 jobb går förlorade utan Cementas cementproduktion.

Text:

Cementa

Grundades: 1871

Ägare: Heidelberg Materials

Verksamhet :Tillverkar och säljer cement i Sverige

Omsättning:2,2 miljarder

Antal medarbetare: Cirka 355

Tillverkning: Skövde, Slite.

Huvudkontor: Liljeholmen/Marievik i Stockholm

Vd: Magnus Ohlsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer