maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Cementkrisen – en kamp mot klockan

När Mark- och miljööverdomstolens avvisande av Cementas underlag för tillståndsansökan gällande att få bryta kalk i Slite på Gotland, slogs en dörr igen och gick i lås. Högsta domstolen beräknas inte hinna ta ställning eller fatta beslut före tillståndets utgång. Nu kan bara regeringen rädda läget, menar experterna.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

När Mark- och miljööverdomstolens avvisande av Cementas underlag för tillståndsansökan gällande att få bryta kalk i Slite på Gotland, slogs en dörr igen och gick i lås. Högsta domstolen beräknas inte hinna ta ställning eller fatta beslut före tillståndets utgång. Nu kan bara regeringen rädda läget, menar experterna.

Det slog ner som en bomb i semestern 6 juli. Cementas tillstånd att jobba vidare i Slite 20 år framåt som Mark- och miljödomstolen fattat beslut om rycktes bort i ett nafs när högre instans gick igenom handlingarna efter överklagande. Det är ingen ny dom som har kommit. Miljö-överdomstolen ansåg helt enkelt att ärendet inte kunde prövas då Cementas underlag gällande konsekvenser för grundvattnet var bristfälligt.

– Därmed undanröjs tidigare dom och tillståndet går nu alltså ut 31 oktober i år, säger Nicklas Skår som är expert på miljölagstiftning inom Svenskt Näringsliv.

Det tog inte lång tid innan det samlade näringslivet i Sverige förstod vilket allvarligt – för att inte säga katastrofalt – läge Miljööverdomstolens beslut leder fram till. Inom några dagar togs det fram konsekvensbeskrivningar som visar att 200 000 till 400 000 jobb riskeras direkt.

Tillverkningen i Slite står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Redan i november månad beräknas cementlagret i Slite vara slut med gällande domstolsbeslut. Import av de volymer som det här handlar om tar flera år att få på plats.

Ett hårt slag för en rad branscher, men även självfallet en negativ påverkan på svensk ekonomi i stort. Investeringsbortfallet till följd av cementbristen bedöms överstiga 20 miljarder per månad.

Både bransch- och arbetsgivareorganisationer, fack med flera har i juli och framåt ryckt ut för att göra klart att beslutet från domstolen får sådana konsekvenser att det går bortom all rimlighet. Även skuldfrågan har diskuterats i massmedia. Hur kunde Cementa, som är en så stor erfaren spelare, lämna in ett bristfälligt underlag? Borde i så fall domstolen (vilket är praxis) inte begärt att få in kompletterande fakta? Även rättens kompetens när det gäller grundvattenexpertis har diskuterats och ifrågasatts.

Men när allt kokas ner till läget just nu spelar det tyvärr ingen roll vem eller om någon part borde har gjort på ett annorlunda sätt. Miljööverdomstolens beslut om att avisa ärendet har alltså samtidigt suddat bort tidigare tillstånd och nu tickar klockan oroväckande fort.

Cementa har överklagat Miljööverdomstolens avisning till Högsta domstolen. Det beräknas dock ta betydligt lägre tid än till 31 oktober att komma fram den vägen. Att ansöka om dispens hos Länsstyrelsen beräknas inte fungera då det ändå inte finns ett tillstånd i botten lägre. Och regeringen kan inte blanda sig i en process. Men det är ändå just regeringen som har verktyg som går att använda.

– Den lösningen som kan vara framkomlig nu är om regeringen kan agera, säger SN:s jurist Nicklas Skår, som ser detta som den mest framkomliga vägen.

Flera näringslivsaktörer har träffat regeringen i frågan med syftet att få regeringen att agera. Även om regeringen också förstår hur allvarligt läget är, så är det ingen kvick fix att vänta. Det handlar faktiskt i så fall om att ändra lagen. Och det görs inte över en natt.

Nicklas Skår ser dock en möjlighet att lyckas med just detta:

– Regeringen kan lägga fram en proposition som då måste snabbehandlas. En tänkbar variant är att tillstånd inte då kan löpa ut förrän det finns ett beslut, en dom, som vunnit laga kraft. Det är i varje fall i teorin en möjlig lösning.

En sådan lagförändring skulle i så fall göra att Cementas nuvarande tillstånd kan fortsätta att gälla till dess att finns en dom över den nya ansökan. Det löser dock inte hela problemet. Cementa behöver få tillgång till ny mark för att klara tillverkning i de 20 år man tidigare räknat med. Hur länge nuvarande täkt räcker bortom 31 oktober i år är inte kommunicerat. Det kan röra sig om ett år, mer eller mindre. Det är inte heller säkert att en ny dom går Cementas väg, men det ger en tidsfrist. I juristkretsar brukar man räkna med att ett mål tar cirka ett år per instans, när allt underlag är på plats. Och i nuläget är det just underlaget som inte anses tillräckligt.

– Det är klart en kapplöpning mot tiden, konstaterar Nicklas Skår...

Text:

Cementkrisen

Cementa ansöker 2018 om att utvidga i Slite. I januari 2020 ger Mark- och miljödomstolen tillstånd. Samma månad överklagas tillståndet av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen med flera. Huvudförhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen sker under hösten 2020. 6 juli 2021 avisar domstolen ansökan på grund av bister i underlaget, därmed löper tillståndet ut
31 oktober 2021.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer