maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Cementa begär samverkan för att klara cementkrisen

Idag arrangerade Cementa en presskonferens för att beskriva de åtgärder som företaget arbetar med för att säkra leveranserna av cement till den svenska marknaden. Cementa gav också sin syn på vad som krävs i samverkan med politik och myndigheter för att trygga cementförsörjningen i Sverige på kort och lång sikt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Cementa arbetar vidare på flera spår för att inte tappa produktion till sommaren, men det kommer inte att gå utan samverkan. Tiden är knapp. Foto: Cementa

Allt fler röster, både från branschen och Cementa, efterfrågar nu politiska initiatvi och samverkan för att råda bot på den hotande cementkrisen.

- Vi har haft flera träffar med regeringen och man förstår nog allvaret, men vi får inte de svar vi vill ha. Det behövs politiska initiativ här, säger Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård till tidningen Maskinentreprenören.

Cementa arbetar nu med flera juridiska och praktiska åtgärder i form av nya tillståndsansökningar samtidigt som verksamheten förbereds för förändrad drift och mottagning av extern kalksten under en begränsad tid.

Under de närmaste veckorna behandlas det lagförslag som regeringen tagit fram och som därefter möjliggör för regeringen att meddela tillstånd för Cementas verksamhet i Slite ytterligare en tid. Detta tillstånd syftar till att kunna fortsätta bryta kalksten inom ett område som redan har milljöprövats och godkänts i det nuvarande tillståndet som löper ut 31 oktober 2021.

– Vi är positiva till regeringens snabba hantering av den uppkomna situationen för att förhindra en akut kris i den svenska byggsektorn. Det kommer dock att vara avgörande att det begränsade tillståndet inte blir för snävt tidsmässigt, utan kan sträcka sig över de närmaste åren. En längre tidshorisont är mycket angeläget för att minska risken för en betydande cementbrist under kommande år, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och Heidelbergcement norra Europa.

En längre tidsram behövs för att nödvändiga myndighetsgodkännanden knutet till användning av extern kalksten ska kunna komma på plats, men också för att skapa rimlig tid för de domstolsprocesser för längre tillstånd som påbörjas inom kort.

Med ett regeringstillstånd i oktober och en flerårig tidsram, i kombination med kortsiktig möjlighet till extern kalkstensförsörjning, är Cementas förhoppning att kunna uppfylla leveransåtagandena till de svenska kunderna under 2022. Ingenting kan dock i dagsläget garanteras. Efter 2022 och fram till dess att ett långsiktigt tillstånd är på plats är försörjningssituationen betydligt mer osäker.

– För att våra åtgärder ska vara möjliga att genomföra i praktiken och få full effekt även på kort sikt, är vi beroende av en god samverkan med politiken och myndigheter. Vi delar målbilden om en hållbar samhällsutveckling i Sverige, och jag ser därför att det finns goda möjligheter till att finna konstruktiva vägar framåt i arbetet, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör Cementa.

Att arbetet ska leda till ett långsiktigt tillstånd på 20–30 år är det eftersträvande scenariot, och det kommer också vara centralt av flera anledningar.

– Ska vi ha en tryggad cementförsörjning i Sverige så är en långsiktig drift vid Slitefabriken helt central. Det är det mest klimat- och miljöeffektiva sättet att förse Sverige med cement, samtidigt som vi ser det som självklart att bidra kraftfullt till en förstärkt dricksvattentillgång på Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

Ett långsiktigt tillstånd är också nödvändigt för att kunna satsa fullt ut och etablera världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030, vilket Cementa presenterade i juni i år. Under 2026/2027 behöver ett investeringsbeslut tas, och för detta kommer ett besked om ett långsiktigt tillstånd så snart som möjligt att vara avgörande.

Beskrivning av Cementas åtgärder – detta pågår nu:

Juridiska åtgärder

Ett akut brytningstillstånd – Ansökan till regeringen lämnas in i september, tillstånd meddelas av regeringen i oktober. Tillståndsperiod på 1–3 år kommer att vara nödvändigt för att kunna överbrygga tiden till kommande tillstånd.

Ett kortare tillstånd – Ansökan ges in till mark- och miljödomstolen under 2021. Tillståndsperiod 3–5 år.

Ett längre tillstånd – Process inledd. Samråd planeras under kvartal ett 2022 och ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in under 2022.

Praktiska åtgärder

Anpassning av befintlig stenbrytning och verksamhet i Slite, exakt hur kommer att bero på tidsfristen som ges i regeringens tillstånd.

Kortsiktig extern försörjning av kalksten från Nordkalk. Upp till högst cirka 25 procent av kalkstensbehovet kommer att kunna täckas med denna sten. Ytterligare volymer kräver godkännande från myndigheter.

Eventuella brister avser Cementa att försöka täcka med långväga import av cement, även om endast begränsade volymer är möjliga på kort sikt.

Vikten av ett långt tillstånd

Ett långt tillstånd på cirka 20–30 år har en helt avgörande betydelse för följande:

God försörjningstrygghet och beredskap, vilket uppnås genom en långsiktig inhemsk cementindustri.

Väsentligt dricksvattentillskott och ett vattenverk till Region Gotland.

Cementas satsning på världens första klimatneutrala cementfabrik år 2030. Denna plan ligger fast, förutsatt att Cementa har ett långt tillstånd på plats. 2030 vill Cementa kunna trycka på startknappen för att klimatomställningen i svensk cement- och betongindustri ska bli verklighet.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer