maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Cementa får 390 miljoner av EU

EU-kommissionen har antagit Sveriges nationella program för Fonden för en rättvis omställning. Cementa beräknas kamma hem drygt 390 miljoner från fonden.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Tillväxtverket ser Fonden för en rättvis omställning som ett viktigt verktyg för näringslivets gröna omställning. Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver stora ekonomiska satsningar, säger Elisabeth Backteman, Tillväxtverkets generaldirektör. Foto: Cementa

Fokus för det aktuella programmet är att industrins klimatomställning ska ske med bibehållen konkurrenskraft för att upprätthålla ekonomiska och sysselsättningsmässiga nivåer. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät. Programmet omfattar ca 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för insatser i Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län. Även SSAB och Boliden beräknas kunna ta del av pengarna för att ställa om bättre. Företagen ska gå in med lika mycket själva enligt avtalet som gäller.

Fördelningen av beloppen exklusive medfinansiering (50 procent):

Norrbotten – stålindustrin 89,8 miljoner EUR

Västerbotten – metallindustrin 24 miljoner EUR

Gotland – cementindustrin 35,9 miljoner EUR

Programmet har tagits fram i nära samarbete med bland annat region Norrbotten, region Västerbotten och region Gotland. Tillväxtverket blir förvaltande myndighet för fonden fram till 2030. Den förvaltande myndigheten är den myndighet som har det nationella ansvaret för att besluta om projektpengar, göra utbetalningar, kontrollera och följa upp projekt samt rapportera till EU-kommissionen. De första utlysningarna för ansökningar öppnades redan den 1 september 2022.

- Tillväxtverket ser Fonden för en rättvis omställning som ett viktigt verktyg för näringslivets gröna omställning. Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver stora ekonomiska satsningar, säger Elisabeth Backteman, Tillväxtverkets generaldirektör.

I mitten på september var Heidelberg cements koncernchef Dr Dominik von Achten och ledningsgruppen från Tyskland på besök vid fabriken i Slite.

– Att besöka våra produktionsenheter och utbyta information med de kollegor som dagligen sköter vår verksamhet är en viktig och trevlig del av min roll som koncernchef. Här i Slite pågår ett av koncernens hittills största klimatförändringsprojekt. Det svenska teamet har kommit långt när det gäller att driva övergången till en mer hållbar verksamhet och en bredare användning av alternativa bränslen, sa Dominik von Achten.

Heidelberg cement har hittills initierat och presenterat ett tiotal CC(U)S-projekt, där koldioxid ska fångas in och lagras eller återanvändas. Det första projektet var vid cementfabriken i Brevik i Norge, som nu är under konstruktion och klar för att tas i drift 2024. CCS-anläggningen i Slite är dimensionerad till att bli fyra gånger större, med möjlighet att producera klimatpositivt cement 2030.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer