maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Cementa får nobben av lagrådet

Lagrådet säger nej till regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning på Gotland. Utan ett undantag måste Cementa avbryta produktionen i Slite redan den sista oktober i år.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Lagrådet säger nej till regeringens förslag om undantag för att kunna låta Cementa fortsätta bryta kalk på Gotland. Lagrådet anser att förslaget strider mot grundlagen. Foto: Cementa

Förslaget från regeringen till lagändring strider bland annat mot regeringsformen, enligt Lagrådet. Rådet skriver att slutsatsen blir att ”Lagrådet – som är väl medvetet om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses – inte kan tillstyrka förslagen i remissen”, enligt DN och flera andra svenska medier.

Enligt regeringens förslag skulle Cementa få fortsätta inom ramen för det nuvarande tillståndet en tid till. Utan beviljat undantag upphör produktionen redan den sista oktober i år.

Lagrådet konstaterar att ”regeringens förslag kan skada tilltron till det svenska rättssystemet eftersom det kan ses som en väg att korrigera ett domstolsutslag i ett enskilt fall”, enligt DN.

– Det är rätt allvarlig kritik som Lagrådet kommer med, säger Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, till DN.

Regeringen kan välja att ändå gå vidare med sitt förslag till riksdagen för att få igenom en ramlagstiftning som ger dem möjlighet att låta Cementa fortsätta kalkbrytning. Om regeringen skulle ge grönt ljus till Cementa skulle detta troligtvis överklagas av olika parter till Högsta förvaltningsdomstolen – och där väger lagrådets ord tungt.

Det som krävs för att lagförslaget ska ha någon chans är vissa förändringar från nuvarande förslag. Bland annat att ta bort begränsningen gällande tre månader. Så att lagen blir allmängiltig. Trots detta är det dock troligt att beslutet överklagas då lagen är skriven för ett specifikt bolag.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer