maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Cementa gör nytt försök med tillstånd

Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats, menar bolaget.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Slite har tillstånd till årsskiftet att bryta kalk. Cementa har nu skickat in ny ansökan för att får bryta fyra år till. Men detta är bara en tillfällig ansökan för att senare får ett mer långsiktigt tillstånd för verksamheten. Foto: Cementa

Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022. Bolaget köper också in kalk från Nordkalk på Gotland.

Cemenata menar att det är angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott. För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande.

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss, menar Cementa. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre.

Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa.

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Ett långsiktigt brytningstillstånd är även en förutsättning för att kunna förverkliga det planerade klimatomställningsprojektet vid fabriken, där Heidelbergcement har en målbild om att driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030. Nu pågår ett arbete inför den genomförbarhetsstudie för CCS (carbon capture and storage) som inom kort startas.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer