maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Miljöorganisationer överklagar Cementas tillstånd

Cementa har fått tillstånd att bryta kalk i Slite till 31 december 2022. Men både Greenpeace och Naturskyddsföreningen överklagar beslutet för att stoppa brytningen.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Flera överklaganden av Cementas tillstånd är på väg mot Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Naturskyddsföreningen

Så kom då beskedet i sista stund från regeringen. 18 november landade det för branschen – och Sverige – nödvändiga beslutet att tillåta Cementa att tillfälligt fortsätta bryta kalk till dess att ny tillståndsprocess med accepterad miljökonsekvensbeskrivning kan komma på plats. Men det är långt ifrån klart att landet ändå inte går mot en besvärlig cementbrist. Det tillfälliga tillståndet är i kortaste laget, och minst två stora miljöorganisationer har redan börjat slipa på sina överklaganden till Högsta förvaltningsrätten.

– Det är positivt att regeringen prövat ansökan och gett Cementa ett tillfälligt tillstånd. Att det blev omkring ett års tillstånd istället för de tre år som vi ansökt om kommer dock att vara utmanande, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och Heidelberg cement norra Europa.

– Ett år är en mycket kort tid för att få ett nytt tillstånd på plats. Vi förutsätter nu att de myndigheter som är inblandade i kommande tillståndsprövning agerar skyndsamt och konstruktivt.

Redan dagen efter tillståndet, 19 november, kunde täktverksamheten starta upp efter att ha legat nere sedan 31 oktober. Men om man kommer att kunna fortsätta driften till den 31 december 2022 är oklart. Regeringens beslut kan och kommer att överklagas. Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter har tidigare kallat regeringens hantering av Cementafrågan ett “hat-trick i grundlagsbrott”. Greenpeace har aviserat att organisationen kommer att överklaga ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Våra miljölagar ska gälla lika för alla. Det är avgörande för att vi ska kunna hantera de klimat- och miljökriser vi står inför. Detta beslut uppfyller inte ens kraven i regeringens speciallag, det når inte miljöskyddet och det har inte visat tillräckligt väl att inga bättre alternativ finns, säger Carl Schlyter.

Och om Högsta förvaltningsdomstolen under processen beslutar om en så kallad inhibition så kommer verksamheten att stoppas fram till dess att ärendet har avgjorts. Då är vi tillbaka på ruta ett.

– Trots det tillfälliga tillståndet från regeringen är situationen för cementproduktionen förenad med betydande osäkerheter, och det kan fort­farande uppstå en bristsituation beroende på vad som händer framåt, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Processen för ett kortare tillstånd på 3–4 år har dock inletts av Cementa, och samrådsperioden pågick fram till den 5 december 2021.

Naturskyddsföreningen är också i full gång med att överklaga vad som har kallats både Lex Cementa och ”Cementalagen”. Föreningen anser att den tillfälliga lagen bryter mot grundlagen och att fortsatt brytning får svåra konsekvenser för vattenförsörjningen.

– Cementa har nu fått ett exceptionellt undantag från miljölagarna – trots att de fortfarande inte uppfyller miljökraven. Det är helt oacceptabelt och vi kommer att överklaga beslutet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser att de har stöd från en rad experter och skriver: ”Expertmyndigheter har varit starkt kritiska och pekat på kalkbrytningens risker för Gotlands vattenförsörjning och känsliga naturområden. Tunga juridiska instanser som Lagrådet anser att det nya kapitlet i miljöbalken strider mot regeringsformen och kan skada tilltron till det svenska rättssystemet”. Naturskyddsföreningen anser att problemet med kalkbrist är löst genom att Nordkalk kan leverera råmaterial till Cementa i Slite.

– Cementa har redan tecknat avtal med Nordkalk, som ligger 15 kilometer från Slitefabriken, om att leverera tillräckliga mänger kalksten för att försörja Sverige med cement i sex år. Med den informationen faller hela behovet av undantagslagen, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Greenpeace framför att den tillfälliga lagen rent av kan ge upphov till prejudikat som inte är hållbara:

– Att regeringen valt att kringgå miljöbalken och domstolarna är ett farligt prejudikat. Miljöbalken är ett av våra viktigaste verktyg för att säkra miljön för kommande generationer. Risken är att andra företag kommer utnyttja sin dominerande marknadsställning för att komma runt våra miljölagar, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Text:

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer