maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Cementa ska fixa dricksvatten på Gotland

Cementa vill uppföra och bekosta ett nytt vattenreningsverk för att förstärka dricksvattenförsörjningen i Slite på Gotland. Konsultföretaget AFRY bidrar med kompetens inom dricksvattenproduktion och anläggningsprojekt och har under hösten varit delaktig i att driftsätta ett vattenverk i miniatyr.

Micael Appelgren
Foto: AFRY/pressbild

Lästid

0 min
Vattenverkets pilotprojekt visar att Cementa kan tillföra bra dricksvatten från vattnet som strömmar till vid kalkbrotten i Slite.
Vattenverkets pilotprojekt visar att Cementa kan tillföra bra dricksvatten från vattnet som strömmar till vid kalkbrotten i Slite.
Dela

Cementa har som bekant fått ett nytt fyraårigt täkttillstånd i Slite och fortsätter arbetet med att planera inför det nya vattenverk som ska förstärka vattenförsörjningen på norra Gotland. I planeringen inför ett fullskaligt vattenverk har AFRY fått uppdraget att bidra med en förstudie och de pilotprojekt som Cementa startade 2021.

- Idag är den ökande bristen på dricksvatten ett allt större problem i många delar av världen och så även i Sverige, där Gotland har varit särskilt utsatt. Vi är väldigt stolta över detta uppdrag som är en viktig del i vårt arbete mot ett hållbart samhälle. AFRY bidrar med sin expertis inom dricksvattenproduktion och erfarenhet inom design- och projektgenomförande av nya industrianläggningar, säger Ann Winzell, ansvarig för processdesign på AFRY.

Vattenverkspiloten, som varit i drift sedan september 2022 på File hajdar, är en modell i en mindre skala av ett fullt fungerande vattenreningsverk, cirka en tiondels storlek av ett fullskaligt. Minivattenverket, som drivs på el, har gått cirka 1 000 timmar, och man har nu omfattande och verifierade resultat från provtagningarna. Resultaten från pilotanläggningen visar både på utmärkta värden avseende kvaliteten i ett framtida dricksvatten för abonnenterna, samt en mycket stabil och energieffektiv drift av anläggningen.

- Genom att ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det och skapa dricksvatten, vill vi bidra till att kraftigt förstärka den allmänna vattenförsörjningen här på norra Gotland. Resultaten från pilotprojektet är oerhört lovande och vi ser att ett nytt vattenverk verkligen skulle göra skillnad för vattentillgången under hela året, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa i Slite.

Hela förstudien beräknas vara klar sommaren 2023 och målsättningen är att kunna driftsätta ett fullskaligt vattenverk med den modernaste tekniken år 2027. Planeringen för det tilltänkta vattenverket sker i nära samarbete med Region Gotland. För att Cementa ska kunna genomföra satsningen behöver bolaget ha ett långsiktigt tillstånd för verksamheten på Gotland.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer