maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Cementalagen var laglig

Högsta förvaltningsdomstolen anser att regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland inte strider mot lagen. Det betyder att domen i Mark- och miljödomstolen 13 december blir helt avgörande.

Micael Appelgren
Foto: Cementa

Lästid

0 min
Regeringen följde lagen när det gav Cementa tillfälligt tillstånd att fortsätta bryta i Slite. Men nu väntar den riktiga domen 13 december, som handlar om ett kortare tillstånd för att svensk cementproduktion inte ska tvärnita.
Regeringen följde lagen när det gav Cementa tillfälligt tillstånd att fortsätta bryta i Slite. Men nu väntar den riktiga domen 13 december, som handlar om ett kortare tillstånd för att svensk cementproduktion inte ska tvärnita.
Dela

-Cementkrisen kräver precis som elkrisen ett bredare synsätt än stuprörsperspektivet. Regering och riksdag får inte stå maktlösa när det kommer till beredskap och försörjningstrygghet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, säger Catahrina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagten.

Den 13 december meddelar Mark- och miljödomstolen dom om Cementas nya ansökan om ett fyraårigt tillstånd. Det kommer bli helt avgörande vad domstolen där kommer fram till om svensk byggbransch inte ska drabbas av ännu ett tungt bakslag efter sommaren 2023.

- Cementkrisen är inte över. Vi riskerar en svart lucia för hela samhällsbyggnadssektorn, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

En analsy som gjorts gällande Cementas situation är framtagen av konsultföretaget WSP och uppskattar att drygt 160 000 jobb kan gå förlorade om Cementa inte får fortsatt tillstånd.

- Planerade infrastrukturprojekt och utbyggnaden av vindkraft är två ben i den gröna omställningen som skulle påverkas kort tid efter att Cementas tillstånd löper ut, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Cementas anläggning i Slite står för omkring 75 procent av cementproduktionen i Sverige.

Fyra miljöorganisationer ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. De anser att de nya bestämmelserna strider mot grundlagen dels då de är avsedda att tillämpas endast i detta specifika fall, vilket strider mot kravet på föreskriftsgeneralitet, dels då myndigheter och andra aktörer inte fått tillräcklig tid att yttra sig över regeringens lagförslag, vilket innebär att lagstiftningsärendet inte bereddes på det sätt som krävs innan lagen antogs.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att den tillämpade lagstiftningen inte strider mot kravet på föreskriftsgeneralitet. Det kravet är av formell natur. Eftersom den aktuella lagtexten är generellt utformad och därmed inte uttryckligen avser ett konkret fall strider lagstiftningen inte mot kravet. När det gäller beredningskravet framhåller Högsta förvaltningsdomstolen att det inte finns några regler om remisstidens längd och att även mycket korta svarsfrister är godtagbara i brådskande och allvarliga situationer. Tillkomsten av de nya bestämmelserna strider därför inte heller mot beredningskravet.

– En positiv signal men inte beslutet som vi alla väntar på, säger Anders Robertsson, vd i Maskinentreprenörerna. Det är positivt att domen inte spär på den oro och osäkerhet som våra medlemmar i entreprenadbranschen känner inför Mark- och miljödomstolens dom nästa vecka.

Cementkrisen briserade den 6 juli 2021 när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. För att undvika den värsta cementbristen röstade riksdagen den 29 september igenom en särskild lag som gjorde det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer