maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Chansning att invänta Cementas tillståndsprocess

Regeringen lyckades ge Cementa och Sverige en paus i cementkrisen utan att påverka domstolarna. Men i sommar kan det vara ny cementkris. Nytt tillstånd krävs då.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

60 till 75 procent av den cement som används i Sverige kommer från Cementa i Slite. Sommaren 2022 kan det vara slut med det. Cementa behöver krångla sig igenom juridiken på rekordtid.

Tidningen Maskinentreprenören har ställt ett antal centrala frågor till Cementas vd Magnus Ohlsson. Hinns den juridiska processen med, och vilken plan B finns i fall det blir avslag.

Hur arbetar Cementa framåt från och med nu?

- Vi gör allt vi kan och jobbar på alla möjliga fronter för att mildra effekterna av cementkrisen. Beskedet om en förlängning av befintligt tillstånd ger oss, våra kunder och svensk samhällsbyggnadssektor ett kort andrum, men löser inte situationen på sikt. Vår överklagan av överdomstolens beslut till HD är en viktig del i den juridiska processen.

- Därutöver undersöker vi möjligheten till ett kortare tillstånd som skulle löpa fram till dess att ett nytt längre tillstånd föreligger. En hållbar cementförsörjning bygger på korta transportvägar och en hållbar cementtillverkning bygger på att råvaran tryggas nära fabriken – alla andra lösningar innebär ökade kostnader, miljömässigt större belastning och tillkommande risker knutet till försörjningstryggheten. En alternativ cementförsörjning annat än på yttersta marginalen på kort tid är av praktiska, tillståndsmässiga och tillgänglighetsmässiga skäl inte genomförbar. På lång sikt skulle det vara utomeuropeisk import som blir aktuell med väsentligt tillkommande miljöbelastning, utmaningar kring att få stabilitet i försörjningen från länder med sämre arbetsmiljövillkor och ökade politiska risker.

- Parallellt med den juridiska processen arbetar vi intensivt med att finna praktiska lösningar på den akuta försörjningssituationen. Vi har till exempel tecknat avtal med Nordkalk på Gotland om en tidsbegränsad försörjning av kalksten till Cementas fabrik i Slite. För en större del av dessa volymer krävs dock myndighetsgodkännanden.

Cementa ser inte att import av cement är ett realistiskt alternativ på kort sikt. Det finns inte tillräcklig överskottskapacitet på närliggande marknader eller i Europa så importen måste huvudsakligen ske långväga från länder som Algeriet, Turkiet och Kina. Detta kräver fraktkapacitet som saknas idag och skapar osäkerheter kring behovet av ett stabilt och jämnt varuflöde. Och även om det skulle finnas importmöjligheter finns ingen infrastruktur i Sverige för att ta emot och lagra så stora volymer. Att bygga upp en tillräcklig infrastruktur tar flera år, kräver myndighetstillstånd och investeringar. Annan cement än den svenska kräver vidare anpassning till svenska standarder.

Har Cementa en krisplan i fall det inte blir något nytt tillstånd?

- Vi tittar även på flera andra juridiska vägar. Vi kommer parallellt att lämna in en ny tillståndsansökan till första instans, Mark- och miljödomstolen för ett kortare tillstånd. Om Cementa inte skulle få ett nytt tillstånd, innebär det att Sverige kommer att bli helt beroende av import av cement.

Expertisen inom miljöjuridiken tror inte att HD tar upp fallet. Teoretiskt har Cementa bäst chans genom att söka nytt tillstånd i miljödomstolen, men då för ett mindre område som de kan bevisa inte påverkas negativt av miljön. Då spår experterna att man kan hinna till sommaren 2022. Men det bygger på att ingen överklagar, för två instanser hinns inte med.

- Sannolikheten att HD tar upp fallet är obefintlig. Men om Cementa delar upp ansökan i flera delar och i miljödomstolen söker tillstånd för ett mindre begränsat område som är oproblematiskt och inte överklagas, då finns en teoretiskt chans att man klarar det till sommaren 2022, säger Nicklas Skår som är miljöjuridisk expert på Svenskt Näringsliv.

Betongföretagen jobbar också på med flera spår, det är ingen som vågar sitta och rulla tummarna och vänta på juridiken. Malin Lövsjögård, vd på Svensk Betong säger såhär:

- Åtta månader räcker ju inte för att ställa om till import, och vi måste fortsätta att diskutera det här med politiken om vi ska ha kalkbrytning i Sverige. Det är fortfarande akut, även om vi har fått lite tid att jobba vidare för att hitta lösningar. Jag är säker på att våra medlemsföretag i Svensk Betong även arbetar framåt för att se vilka andra lösningar på cementbrist som finns.

Text:

Fakta:

Cementas anläggning i Slite arbetar cirka 230 personer och sysselsätter med underentreprenörer runt 430 personer. Varje dygn tillverkas 7 000 ton cement vid Slitefabriken vilket motsvarar en årsvolym på 2,5 miljoner ton.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer