maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Cirkulärekonomi kräver maskinentreprenörer

Cirkulär ekonomi är modeordet i...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Cirkulär ekonomi är modeordet i nästan alla branscher just nu. Förenklat kan man säga att det är näringslivets svar på politikens kretsloppsekonomi. Själva grundfilosofin bakom begreppet är dra fördel av att material designas så att det kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.Hantering av avfall kräver ofta som bekant anläggningsmaskiner. Utan att överdriva kan man säga att Sveriges maskinentreprenörer behövs för att den cirkulära ekonomin ska förverkligas. Den kräver nämligen allt från sorteringsverk och krossar till mobila arbetsmaskiner samt vana att hantera flöden av massor och material.Det är också uppenbart att det finns pengar att tjäna här. Branschen är lönsam och växer stadigt. Forskning visar också att det finns kapital att spara på att utveckla branschen. Förbättrad återvinning och smartare processer skulle spara drygt 40 miljarder varje år. Detta enligt forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem”.Återvinning är en bransch som blir allt mer integrerad i industrin. Redan idag finns det aktörer på marknaden som tagit in återvinning som en självklar del i sin traditionella verksamhet som byggare och leverantör av mark- och materialtjänster. För företag som är verksamma inom rivning, marksanering, kross och sortering; deponi och täckning, rening av jordmassor med mera, är steget inte långt. Man är i praktiken redan verksam i branschen.När konsultföretaget Grant Thornton kartlade branschen nyligen konstaterades det att det är en livlig framtidsbransch där det nu också märks en aktivitet. Företagen är attraktiva och en rad uppköp har gjorts på senare tid. Mediantillväxten bland de största företagen i branschen är 5,4 procent. Tittar man bara på de privata aktörerna så är deras tillväxt större, med en mediantillväxt på 6,1 procent.Maskinentreprenörernas 4 000 medlemmarna omsätter cirka 25 miljarder kronor. Senaste siffran som redovisades av branschorganisationen Åter-vinningsindustrierna visar att de 70 medlemmarna omsätter 20 miljarder. Tittar man på branschen som helhet är summan det dubbla.– Vi tittar över vår statistik nu igen. Vi räknar med att det har vuxit och att medlemmarna står för mer än 20 miljarder i dag, säger Ellen Einebrant, kommunikationsansvarig på Återvinningsindustrierna. Jämför vi Maskinentreprenörernas medlemmar med återvinningsindustrin i stort så har båda vuxit och ökat både lönsamhet och omsättning de senaste fem åren. Men återvinningsindustrierna har bättre avkastning på eget kapital.Swerock som är medlemmar i både Maskin- entreprenörerna och Återvinningsindustrierna har lyckats med konststycket att helt integrera denna verksamhet i företaget.– Det är en integrerad lönsam del i vår verksam- het. Det måste det vara. Vi ser det inte som avfall utan som en råvara, en produkt som ska ha hög teknisk standard och kunna konkurrera på marknaden, säger Swerocks hållbarhetschef Karin Bergkvist.För Swerock ökar återvinningsverksamheten bolagets konkurrenskraft och är inte någon ideell verksamhet eller mjukt värde.– Vi säljer ju en funktion till kunden, inte ett värde. Det måste vara lönsamt, säger Bergkvist.I Göteborg deltar flera aktörer i byggbranschen i ett forskningsprojekt för att skapa ett cirkularitetsindex (CIX) som ska fungera som ett verktyg för hela byggbranschen.Cirkularitet i detta sammanhang innebär attaktörerna planerar och bygger i hållbara material och återanvänder material i högre grad. Boverket delfinansierar ett projekt för att ta fram ett verktyg som ska användas för att skapa förutsättningar för mer cirkulära byggprojekt redan i designskedet.– Det är ett teoretiskt projekt och rent konkret handlar det om att hitta metoder för att beräkna och värdera hur en byggnad kan göras av återanvända material eller bli mer återanvändningsbar i framtiden, säger Hanna Ljungstedt, miljöutredare på lokalförvaltningen i Göteborg som ingår i projekt- gruppen för CIX.– Vi behöver också, i nybyggnationer, titta på hur demonterbar byggnaden är, och undvika lim och spik, för att i framtiden få en byggnad med material som är lättare att tillvarata och återanvända, säger Ljungstedt.Maskinentreprenörer kommer självfallet att hamna mitt i denna växande bransch med sina maskiner och sitt kunnande

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer