maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Cirkulärt byggande - ny nisch för maskinentreprenörer

En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det kan fortsätta användas. Centrum för cirkulärt byggande är en arena där byggbranschens aktörer nu samverkar för att skapa cirkulära materialflöden. Intresset har exploderat, och här finns en viktig nisch för maskinentreprenörer.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Material på byggarbetsplatser går som bekant att använda. För att lyckas med logisitken kommer det att behövas maskiner. Foto: Ryno Quantz

– Tolv miljoner ton byggavfall skapas varje år i Sverige. Tusentals ton av det är högkvalitativa produkter som hade kunnat fortsätta användas, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

CCBuild kallas en samverkansgrupp som har gått från 30 till 60 anslutna parter på bara ett år. Arkitekter, byggföretag, fastighetsägare, materialleverantörer, och många fler vill vara med. Maskinentreprenörer finns det dock ingen än så länge.

– Det är fantastiskt roligt att så många ser värdet i CCBuild. Det finns fortfarande mycket kvar att jobba med och vi letar ständigt efter nya samarbetspartner, säger Carina Loh Lindholm, som gärna ser att maskinentreprenörer också visar intresse då cirkulärt byggande har utmaningarna när det gäller logistik, sortering och annat som kräver innovativa maskinentreprenörer.

Skanska finns med i gruppen och därmed lär även deras underentreprenörer få inblick.

– Klimatutsläppen kan minskas betydligt om mer material återvinns och återbrukas. Vi vill därför öka andelen återbrukat material i våra projekt genom samverkan och lärande tillsammans med kunder och andra viktiga aktörer, säger Andrea Pap de Pesteny som arbetar med hållbar affärsutveckling på Skanska.

Studier från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att cirkulärt byggande innebär flera vinster för samhället. En marknad för återbruksrelaterade tjänster i Göteborgsregionen skulle under 2021 kunna omfatta 14,6 miljarder kronor. En sådan storskalig återbruksmarknad skulle dessutom kunna minska utsläppen med 3 300 ton koldioxidekvivalenter per år – och då gäller beräkningen enbart återbruk av interiöra byggprodukter vid lokalanpassning av kontor, alltså långt från hela byggmarknaden. Maskinentreprenörer skulle kunna bidra stort med bättre återvinning av schaktmassor, betong och andra tyngre delar som kräver maskiner.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer