maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Coronatider stoppade inte landets maskinentreprenörer

Före semestrarna kom det en...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Före semestrarna kom det en rad konjunkturrapporter som visar att det är långt ifrån säkert att maskinentreprenörer tappar fart eller medarbetare på grund av Corona.Arbetslösheten i Sverige ökade dramatiskt fram till sommaren och enligt arbetsförmedlingen var då var femte arbetstagare i Sverige påverkad av Coronakrisen. Sedan i början av mars har över 200 000 nya arbetslösa tillkommit. Landets maskinentreprenörer har dock fort­farande mycket svårt att hitta rätt personal för att kunna leverera det som beställarna efterfrågar. Dagarna före midsommar kom Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO som också visar att det fram till juni var normal konjunktur men med viss oro inför hösten.– Vi har varit ganska spända och lite oroliga för vad Maskinentreprenörernas konjunkturrapport Midsommar-MEKO skulle visa. Lucia-MEKO från december var stark, men Corona som drabbade oss hårt i mars har såklart fått följder, men rapporten visar att det otroligt nog har rullat på ganska bra genom våren, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna (ME).Före semestrarna kom ett par centrala konjunkturrapporter som undersökt byggbranschens påverkan av Corona. Men maskinentreprenörer befinner sig på fler marknader än byggbranschen och med viss övervikt mot anläggningsprojekt av olika slag. Det slår igenom på ett intressant sätt i den senaste MEKO-rapporten.– Det är ett konjunkturmässigt oväder i horisonten, det kan landets maskinentreprenörer se. Men det är faktiskt fortfarande inte klart om det kommer att dra över eller klarna upp. Just nu ser det faktiskt ganska bra ut, sa Magnus Johansson, projektchef på Navet Analytics, när rapporten kom i juni.MEKO visar också att maskinentreprenörer har en fortsatt vilja att investera i nya maskiner i samma omfattning som de goda år som precis passerat. Detta är kanske det mest överraskande med rapporten då maskinleverantörer räknar med att maskinparken i dagsläget är ganska ny. Investeringsviljan ser oförändrad ut de kommande sex månaderna.– Det här kan hänga ihop med att regeringen har flaggat för att tidigarelägga infrastrukturprojekt och att vi här kan konstatera att infrastruktur­investeringarna kommer att öka i år och även nästa år. Men på husbyggnadssidan ser vi en tydlig nedgång, som lär fortsätta, säger Magnus Johansson.Läget i branschen gör att det även fortsatt är svårt för maskinentreprenörer att rekrytera kompetent personal. 85 procent av företagen anser att det är svårt. 44 procent säger mycket svårt. Detta samtidigt som många branscher nu varslar och arbetslöshetssiffrorna stiger brant.– Detta är olyckligt för Sverige, inte bara för maskinentreprenörer. Landet behöver en stark infrastruktur och dessa jobb fungerar som en motor för resten av ekonomin. En så stark bransch som maskinentreprenörernas borde locka fler att söka sig hit och bygga Sverige starkt inför fram­tiden, säger ME:s vd Anders Robertsson. Bransch– och arbetsgivarföreningens etablerade konjunkturrapport MEKO genomförs två gånger om året. Rapporten tas fram av analysföretaget Navet Analytics och bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att fånga upp både rena konjunkturfakta och känslan bland företag på gräsrotsnivå.En annan lika intressant konjunkturrapport är den som Byggfakta levererade inför semestern. Rapporten hade rubriken ”Tempen på projektmarknaden mitt i Coronafebern”. Här har Byggfakta intervjuat 400 aktörer i byggbranschen för att få en bild av vad som händer nu i höst.Byggfaktas rapport träffar fler husbyggare och färre anläggare vilket påverkar rapporten. Men här kan man se att cirka 12 procent av byggstarterna som skulle starta i höst är skjutna på framtiden. Men även denna rapport visar att det var bra fart fram till semestern. Störst tveksamhet inför hösten hade byggarna i Stockholm. Totalt sett räknar Byggfakta med att det motsvarar ett byggvärde på 7,7 miljarder kronor som inte startar som beräknat i höst.Det som i så fall blir intressant är hur länge entreprenörerna klarar av att ”vänta” på byggstarterna. 37 procent av de tillfrågade klarar en till tre månader innan det måste ta till åtgärder. Skjuts projekten ett halvår framåt räknar 60 procent med att det får stora konsekvenser för verksamheten.Byggfakta konstaterar också att byggstarter gällande infrastruktur ökade mer första halvåret 2020 än de två senaste åren.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer